Kunskapsväxling är en variant av det bredare begreppet kunskapsöverföring och syftar till att nyttiggöra kunskap och stimulera kunskapsutveckling genom samarbeten mellan ett universitet eller en högskola och ett företag, myndighet eller liknande där en student eller anställd vid lärosätet genomför ett utvecklingsarbete hos den externa parten.

Tillämpningar

Den modell som framförallt förknippas med kunskapsväxling är Storbritanniens Knowledge Transfer Partnership (KTP)[1], ett nationellt program som lanserades på 1970-talet. I Sverige har Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle haft liknande KTP-projekt sedan 2012.

Engelsk översättning

Knowledge Transfer

Källor