Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Samsyn:Om

Från Samsyn
Version från den 10 oktober 2021 kl. 17.57 av Peno7460 (diskussion | bidrag) (→‎Om samsyn-projektet: Uppdaterat information, tagit bort gamla kontaktuppgifter.)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Samsyn S no text.svg

S A M S Y N - samverkan synliggjord

Om samsyn-projektet

Samsyn-projektet drevs från 2018 till december 2020. Det var ett av flera Vinnovafinansierade projekt med syfte att utveckla, pröva eller stödja olika samverkansaktiviteter och processer inom högskolesektorn. För mer information om K3-satsningen och de övriga projekten: https://k3-projekten.se/

Samsyns syfte var att bidra till en ökad förståelse för universitets och högskolors samverkan genom att utforska och definiera de mer väsentliga begrepp som används inom området. Projektgruppen som tog fram Samsynwiki bestod av sju deltagande parter; Wikimedia Sverige och sex lärosäten: Chalmers tekniska högskola, Högskolan i Gävle, Linköpings universitet, Malmö universitet, Stockholms universitet och Örebro universitet. Stockholms universitet stod som projektledare.

Om Samsynwikin

Premisser för innehållet

Det som presenteras i Samsynwikin ska vara vägledande. Ambitionen är att att fånga in de mer väsentliga begreppen för universitets och högskolors samverkan idag. Beskrivningarna ska spegla involverade parters syn, alltså också samverkansparter inom exempelvis näringsliv, idéburen sektor eller offentliga institutioner.

Vi har valt att bygga upp en ny wiki. Det ger både ett praktiskt projektverktyg men också fantastiska möjligheter att sprida den upparbetade kunskapen helt fritt. Allt är uppbyggt enligt principerna Open source och Crowd sourcing. Det är också enkelt att revidera artiklarna och komplettera vartefter ny kunskap kommer eller när det finns kompletterande information.

Under projektets gång har vi aktivt sökt utbyte med parter både inom och utanför den akademiska världen, bland annat genom workshops. Vi tar fortfarande mer än gärna emot förslag på nya samarbeten. Nedan beskrivs också olika sätt att bidra direkt till Samsynwikins innehåll.

Som grundläggande principer för wikins innehåll har vi fastslagit att:

 • Samsynwikin och dess begrepp ska visa upp vad universitets och högskolors samverkan kan vara och fokusera på de mer väsentliga samverkansaktiviteterna/delarna av samverkan. (Till skillnad mot en ambition att visa upp en korrekt bild av all samverkan eller låta historieskrivningen ta över.)
 • Artiklarna ska vara lättfattliga och översiktliga, inte långa vetenskapliga rapporter eller detaljerade handboksbeskrivningar.
 • Den inledande korta definitionen beskriver av hur begreppet används idag inom samverkansområdet.
 • I tillämpningsdelen ges en något längre beskrivning som sätter sammanhanget och ger exempel.
 • Ordets engelska motsvarighet anges (brittisk engelska med anledning av vårt EU-sammanhang och ESG-standard).
 • Allt ska beläggas med källhänvisningar.

Det finns två vägledande dokument, både för artiklarnas utformning och det praktiska med att skriva i wikin. De finns också enkelt tillgängliga i vänstermenyn:

 • Stilguide: anger riktlinjer om lämplig stil för både språk och form, ger praktiska instruktioner och beskriver hur man kan ge respons eller på andra sätt bidra direkt i wikins texter.
 • Checklista: sammanställer vägledande frågor att betänka och förhålla sig till när vi skapar eller förbättrar begreppsartiklar.

Så kan du bidra, revidera, ge tips

Alla som vill bidra till artiklarnas innehåll eller utformning är välkomna att göra det! Det är wikins själva livsnerv att ta vara på den samlade kunskapen, också utanför projektgruppen och då både från högskolesektorn samt våra samverkansparter. Så ser du något som kan förtydligas eller som du reagerar på – bidra gärna.

Det finns några olika sätt. Alla med ett användarkonto kan göra det direkt i wikin. Konton skapas enkelt själv: länk kommer

 • Nya begrepp kan läggas till, som förslag eller med en komplett text.   
 • Befintliga artiklar kan revideras eller kompletteras direkt i texten.
 • Alla artiklar har en bakomliggande sida, Diskussion. Där kan tips, förslag eller tankar skrivas in som artikelförfattaren sedan tar sig an.
 • Med Åtgärd behövs kan korta uppmaningar placeras på aktuell plats i texter.

Så länge Samsynprojektet drivs kan alltid frågor och synpunkter framföras till e-posten samsyn(at)su.se.

Ställningstaganden och ansvar

Det är den ursprunglige artikelförfattaren som har det primära ansvaret för artikelns innehåll och utformning. På en mer generell och övergripande nivå, exempelvis om urvalet, så kan projektledningen och ytterst projektets styrgrupp ta beslut när så behövs.

Om förslag, ändringar eller tillägg av någon part inte kan accepteras, då ska det vara av skäl som att det inte är i enlighet med projektets givna ramar, exempelvis som formulerat i Samsyn:checklista.

Medverkande parter