Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Huvudsida

Från Samsyn
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Samsynwiki – om aktuella och väsentliga samverkansbegrepp

Samverkan, social innovation och nyttiggörande – vad är det? Samsynwiki reder ut begreppen!

I den här wikin samlas de väsentligaste begreppen om högskolors och universitets samverkan. Den vänder sig till alla involverade, både vid lärosäten och alla andra samverkansparter.

Begreppen presenteras med översiktliga definitioner och exempel för djupare förståelse. Syftet är att inspirera och bidra till en ökad gemensam förståelse och insikt om vad samverkan med universitet och högskolor är och kan vara.

Fil:Sylvia-yang-409493 cropped.jpg

Se alla begrepp

Samsyn ordmoln.jpg Filmen om Samsynwikin.

Alla kan ta del av och bidra till Samsynwikins kunskapsbank

Samsynwikin är helt öppen och fullt tillgänglig för alla att läsa och använda. Alla som önskar kan också bidra till innehållet genom att skapa ett konto. Då kan du enkelt lägga till ny information, eller modifiera och bygga vidare på det som andra har skrivit, direkt i wikin.

Samsynwikins livsnerv är att ta vara på kunskap och olika parters åsikter så välkommen att medverka!

Om Samsynprojektet och Samsynwikis upplägg

Samsynwiki har skapats av ett nationellt Vinnova-finansierat projekt som drevs av sex lärosäten och Wikimedia Sverige under perioden 2018–2020. Du kan läsa mer om projektet under Samsyn:Om. Där beskrivs också de premisser vi satt upp för Samsynwikis innehåll. I stora drag:

  • Samsynwiki samlar de mer väsentliga och aktuella begreppen som berör universitets och högskolors samverkan med övriga samhället.
  • Begreppen ska vara översiktliga och lättfattliga. Inledningsvis ges en kort och koncis definition av begreppet. Därefter kommer en lite mer utförlig beskrivning av hur det används idag, som kompletteras med konkreta exempel. (Det senare är något vi bland annat gärna tar emot fler bidrag till.) Allt skrivet beläggs med källhänvisningar. Avslutningsvis anges ordets engelska motsvarighet.
  • I menyn till vänster kommer du via Begrepp till en översikt av alla inskrivna ord. Därifrån, eller via sökrutan uppe till höger, kan du gå vidare till begreppen. Det finns ett hundratal ord att förkovra sig i. Nedan och till höger finns också några kategorier att sondera. Fler kommer framöver.

Innovationsbegrepp

Forskningssamverkan‎

Utbildningssamverkan‎

Grundläggande begrepp