Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Samhällsutmaningar

Från Samsyn
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Med samhällsutmaningar avses politiskt identifierade problemområden som är akuta för mänskligheten att ta sig an men som är alltför komplexa för att hanteras av en ensam aktör eller inom en separat sektor och därför kräver utvecklade former av forskning och samverkan.

Tillämpningar

EU identifierar i sin forskningssatsning Horisont 2020 ett antal samhällsutmaningar som forskningen under perioden 2014-2020 ska rikta in sig mot och försöka lösa genom tvärvetenskapligt samarbete och samverkan med externa aktörer.[1] Samhällsutmaningar är också centrala inom innovationsmyndigheten Vinnovas forskningsprogram för utmaningsdriven innovation som lanserades 2011. I utlysningen betonades att de största samhällsutmaningarna är av internationell och tvärsektoriell art och att de ligger högt upp på världens politiska agendor och kräver innovativa lösningar.[2]

I 2016 års forskningspolitiska proposition identifierades ett antal samhällsutmaningar kopplade till Sveriges arbete med de sjutton hållbarhetsmål som satts upp inom FN:s Agenda 2030.[3] Dessa samhällsutmaningar presenterades i propositionen som tillväxtmöjligheter och problem som bäst kan lösas inom ramarna för universitetens innovationssystem. Till propositionen kopplades därför fem strategiska forskningssatsningar:

  • Nästa generations resor och transporter
  • Smarta städer
  • Cirkulär och biobaserad ekonomi
  • Life science
  • Uppkopplad industri och nya material


Komplexa samhällsutmaningar förutsätts kräva nya metoder och fora för samverkan. Universitet och högskolor försöker därför bygga upp en infrastruktur för att stödja detta. Vid Uppsala universitets centrum för hållbar utveckling (SWEDESD) har man till exempel gett ut en särskild metodhandbok i ämnet, Att leda samverkan. En handbok för dig som vill hantera komplexa samhällsutmaningar.[4] Mötesplats social innovation i Malmö vill på ett liknande sätt bygga upp kapacitet och metoder för att möta samhällsutmaningar inom det sociala området. Ett annat exempel är föreningen Vetenskap och allmänhet som ingått som partner i flera olika projekt, bland för att ta fram annat så kallade RRI-verktyg som handlar om att forskning och innovation ska inriktas mot samhällets behov och utmaningar.[5]

Engelsk motsvarighet

Societal challenges

Referenser

Externa länkar

Handlingsplan Agenda 2030

Mötesplats social innovation

SWEDESD