Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Science center

Från Samsyn
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Science center är ett samlingsbegrepp för lokalt förankrade verksamheter som syftar till att väcka intresse för naturvetenskap, teknik och matematik hos barn, unga och allmänhet. De organiseras ofta i form av samverkan mellan högskolesektorn, offentliga aktörer och lokalt näringsliv.

Tillämpningar

I Sverige samordnas science centers inriktade på barn och unga av SSC, Svenska Science Centers. Det är en branschorganisation som bildades 2004 och som nu omfattar 20 medlemscenter. De center som samordnas av SSC har samarbete med ortens och regionens skolor, företag, universitet/högskolor och offentliga och privata organisationer.[1] SSC är också verksamma inom internationella närverk för att främja verksamheten i Sverige.[2]

På organisationens hemsida presenteras målen för de 20 science centers som finns i Sverige:

 • stimulerar intresse för teknik, naturvetenskap, matematik, innovation och entreprenörskap för att möta framtida samhällsutmaningar.
 • skapar unika möjligheter till lärande så att alla barn och unga får möjlighet att hitta och utveckla sina förmågor.
 • erbjuder en informell mötesplats för samtal mellan allmänhet, skola, arbetsliv och akademi som skapar reflektion och nya perspektiv.[3]

Begreppet "science center" finns bara med i namnet på 7 av de olika centrena, t ex 2047 Science Center i Borlänge och Vattenhallen Science center i Lund. Ett par exempel på andra slags namn: Tekniska museet i Stockholm och Norrköpings Visualiseringscenter. Begreppet "science center" är alltså i första hand ett samlingsbegrepp.

Relationerna mellan scence center högskolesektorn kan se lite olika ut:

 • Etablerad samverkan med närliggande högskola/universitet
 • Vetenskapliga råd för Science center-verksamheten
 • Samarbete med forskare om innehåll/utformning av pedagogiska program och utställningar
 • Tillgängliggörande av aktuell forskning gentemot allmänheten
 • Följeforskning för science center-projekt
 • Science center som föremål för studier för andras forskning[4]

Ett par exempel på hur samverkan kan organiseras: 2047 Science Center i Borlänge och Högskolan Dalarna reglerar sin samverkan med ett samarbetsavtal, medan Vattenhallen Science Center utgör en del av Lunds universitet.[5] [6]

Verksamhet

Verksamheten inom ett science center kan beskrivas som forskningskommunikation, och kan kan ha en prägel av populärvetenskap. När det gäller genomförandet av verksamheten finns det en rad installationer och aktiviteter som finns vid flera eller många av de olika science centren: Fasta utställningar, verkstäder där besökarna själva får pröva sig fram och vara kreativa, experiment och planetarier. I samverkan med lokala skolor ordnar man också ofta skolbesök och fortbildning för lärare.

Svensk motsvarighet

Det finns inte någon etablerad svensk motsvarighet, bland annat för att organisationen Svenska Science Center språkligt önskat närma sig sina kollegor i andra länder. Ett begrepp som ändå använts en del är vetenskapscentrum.

Referenser

 1. ”Svenska Science Centers”. Svenska Science Centers. https://fssc.se/. Läst 19 mars 2019. 
 2. ”Science centers i världen”. Svenska Science Centers. https://fssc.se/science-centers-i-varlden/. Läst 29 mars 2019. 
 3. ”Plantskolor för ett konkurrenskraftigt Sverige”. Sveriges Science Center. https://fssc.se/sveriges-science-centers/. Läst 19 mars 2019. 
 4. Information från generalsekreterare Christine Sundberg Carendi, Svenska Science Centers, mars 2019.
 5. ”Avtal förstärker gott samarbete”. Högskolan Dalarna. https://www.du.se/sv/om-oss/nytt-och-aktuellt/nyheter/avtal-forstarker-gott-samarbete/. Läst 19 mars 2019. 
 6. ”Vattenhallen Science Center. Lunds universitet”. Lunds universitet. http://www.vattenhallen.lth.se/. Läst 19 mars 2019.