Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Mentorskap

Från Samsyn
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Mentorskap är relationen mellan en mer erfaren person (mentor) som fungerar som handledare, rådgivare för/till en mer oerfaren person (adept), i detta fall en student. Mellan mentor och student sker ett ömsesidigt utbyte och lärande, men fokus ligger på studenten och dennes utveckling.

Tillämpning

Mentorskap vid svenska lärosäten utgörs av relationen mellan en student och en yrkesverksam person från det område som studenten utbildar sig. Mentorskap syftar bland annat till att erbjuda studenten en tydlig arbetslivsanknytning, skapa relevanta kontakter i arbetslivet och en god inblick i ett framtida yrkesliv[1][2]. Mentorskap är en form av arbetsintegrerat lärande[3].

I relationen ska mentorn bidra med råd, stöd och erfarenhet till den mer oerfarna studenten. Mentorskap är en process med olika steg som kan se olika ut från ett mentorskap till ett annat. Tillsammans kan mentor och adept komma överens om hur deras specifika process ska se ut, och hur ofta de ska träffas. Processen formuleras i en handlingsplan som sedan är styrande för hur relationen utvecklas. Ett mentorskap kan leda till att studenten utvecklas både i sin kommande profession likväl som på det personliga planet.[4]

Även om fokus i relationen ligger på studenten och dennes utveckling så innebär mentorskapet ett lärande för båda parter. Yrkesverksamma personer får en möjlighet att prata om sin karriär och dela med sig av sina erfarenheter[5] samtidigt som de får inblick i utbildningen[6]. De frågor som studenten ställer kan ge mentorn nya infallsvinklar på kompetens och ett tillfälle att reflektera över gjorda erfarenheter. En mentor kan inspirera och visa på möjligheter som studenten inte ser. Mentorn kan också vara ett stöd i samband med studentens beslut och vägval.

Ibland är mentorskap knutna till ett specifika utbildningsprogram, men vid vissa lärosäten finns också så kallade mentorprogram[6][7][8]. Mentorprogram är ett organiserat och formaliserat nätverk för studenter (adepter) och mentorer. Mentorprogrammen kan löpa under olika lång tid, men oftast under ett läsår. Under det året träffar studenten sin mentor enskilt enligt den handlingsplan som formulerats. För att komma med i ett mentorsprogram finns ofta ett ansökningsförfarande där både studenter (adept) och yrkesverksamma (mentor) kan ansöka att få delta. Adepter och mentorer matchas utifrån till exempel intresse, erfarenhet och målsättning. Ett organiserat mentorprogram innehåller dessutom gemensamma träffar där samtliga studenter och mentorer vid lärosätet träffas regelbundet under året. De gemensamma träffarna kan består av ett uppstartsmöte och ett avslutande möte när mentorprogrammet avslutas. Däremellan är de gemensamma träffarna en möjlighet att utbyta erfarenheter med andra mentorer och studenter samt lyssna till föreläsningar.

Under 2017 genomfördes projektet Omvänt mentorskap vid Stockholms universitet. I projektet fick studenter vid lärosätet rollen som mentorer för företagsledare[9][10].

Motsvarighet i engelskan

Den engelska motsvarigheten är mentorship.

Referenser


  1. ”Skaffa en mentor”. Mälardalens högskola. https://www.mdh.se/student/jobb-karriar/karriar/skaffa-en-mentor-i-arbetslivet-1.4459. Läst 26 februari 2019. 
  2. ”Mentorskap vid Karlstads universitet”. Karlstads universitet. https://www.kau.se/mentorskap. Läst 26 februari 2019. 
  3. ”Studera med AIL”. Högskolan i Väst. https://www.hv.se/arbetsintegrerat-larande/ail-for-dig-som-ar-student/. Läst 26 februari 2019. 
  4. ”Mentor personalvetare”. Högskolan i Väst. https://www.hv.se/student/studier/mitt-program/personalvetare/mentor-personalvetare/. Läst 26 februari 2019. 
  5. ”Bli mentor till en student”. Karlstads universitet. https://www.kau.se/samverkan/mentorprogrammet. Läst 26 februari 2019. 
  6. 6,0 6,1 ”Bli mentor”. Mälardalens högskola. https://www.mdh.se/samverkan/studentkontakt/mentor. Läst 2019-0226. 
  7. ”Mentorprogram”. Mittuniversitetet. https://portal.miun.se/mentorprogram. Läst 26 februari 2019. 
  8. ”Mentorprogrammet”. Linnéuniversitetet. https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/samarbeta-med-oss/Projekt-och-natverk/mentorprogrammet/. Läst 26 februari 2019. 
  9. ”Omvänt mentorskap”. https://www.su.se/samverkan/samhälle-näringsliv/lyckat-halvår-med-omvänt-mentorskap-1.372894. Läst 15 oktober 2018. 
  10. ”Här får chefen lära sig av studenten”. Stockholms universitet. https://www.su.se/samverkan/samh%C3%A4lle-n%C3%A4ringsliv/h%C3%A4r-f%C3%A5r-chefen-l%C3%A4ra-sig-av-studenten-1.353023. Läst 26 februari 2019. 

Externa länkar