Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Kompetensutveckling

Från Samsyn
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kompetensutveckling innebär utveckling av den professionella kompetensen hos medarbetare inom näringsliv eller offentlig sektor.

Tillämpningar

I Svensk ordbok definieras kompetensutveckling som "ut­veckling och höjning av kompetensen särskilt hos an­ställda i ett före­tag eller i offentlig sektor".[1] Där framgår också att begreppet funnits sedan 1989.

När det gäller högskolesektorn används begreppet ofta knutet till universitets och högskolors erbjudanden till det omgivande samhället i form av bland annat uppdragsutbildning. Det rör sig också om att man bjuder in till sitt ordinarie kursutbud på olika nivåer under rubriken Kompetensutveckling.

Därtill används begreppet en hel del internt inom universitet och högskolor – framförallt kopplat till personalavdelningar – för att beskriva den egna personalens möjligheter till utveckling inom yrket.

När det gäller samverkan i mer renodlad mening används begreppet kompetensutveckling mer sparsamt. Det går att finna några sådana exempel vid olika lärosäten. Ett sådant initiativ är omnämnt på Mittuniversitets webbplats, enheten Centrum för forskning om ekonomiska relationer: ”Tillsammans med våra samarbetspartners vill vi bidra till regional utveckling, kompetensförsörjning och kompetensutveckling, genom att skapa forum för mötesplatser - både med näringslivet, samhällsaktörer, akademin och regionens gymnasieskolor.”[2] Här är det alltså fråga om att göra något tillsammans med sina samarbetspartner.

Ett annat exempel kommer från det regeringsinitierade projektet AI Competence for Sweden, där sju svenska lärosäten fick i uppdrag att utveckla fortbildning inom AI tillsammans med avnämare.[3] Under det utvecklingsarbetet genomförde Göteborgs universitet bland annat en workshop med representanter från stora regionala och internationella företag, bland annat Microsoft, Astra Zeneca och Ericsson AB.

Engelsk motsvarighet

Olika varianter, t.ex. in-service training, skills development, competence development

Referenser

  1. ”Kompetensutveckling”. Svenska akademien. https://svenska.se/so/?id=26379&pz=7. Läst 15 augusti 2019. 
  2. ”Events, seminarium och möten”. Mittuniversitetet. https://www.miun.se/Forskning/forskningscentra/cer/Events/. Läst 15 augusti 2019. 
  3. ”AI Competence for Sweden”. AI Competence for Sweden. https://ai-competence.se/. Läst 15 augusti 2019.