Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Verksamhetsförlagd utbildning

Från Samsyn
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), är en integrerad och poänggivande praktisk del av en utbildning som sker i samverkan med relevant yrkesverksamhet.

Tillämpning

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en del av samverkan genom att en student genomför en poänggivande handledd praktik på en tänkbar framtida arbetsplats[1]. Inom vissa utbildningar, som till exempel lärar- och sjuksköterskeutbildningar, utgör VFU ett obligatoriskt inslag som regleras av Högskoleförordningen[2]. VFU-verksamheten kan organiseras på olika sätt vid skilda lärosäten. Den gemensamma nämnaren är att den praktiska delen utförs inom den kommande yrkesbranschen samt att den skall ha vetenskaplig förankring. Det är således studentens blivande examen som styr vilken verksamhet som VFU förläggs inom[3].

Verksamhetsförlagd utbildning utgör oftast inslag inom så kallade professionsutbildning till exempel lärar-, socionom- och sjuksköterskeutbildning. Vid vissa lärosäten erbjuds VFU även inom andra typer av utbildningsprogram, som till exempel vid Högskolan i Kristianstad där VFU erbjuds på samtliga utbildningsprogram på grundnivå[4]. För godkänd kurs krävs underlag i form av rapport eller trepartssamtal mellan student, akademisk handledare och VFU-handledaren.

VFU-handledarens roll och förutsättningar

VFU-handledaren är den lokala handledaren för studenten ute på arbetsplatsen och att ta fram underlag för bedömning av den studerande utifrån kursmål[5][6][7]. Inom lärarutbildningen är VFU-handledaren en behörig lärare/förskollärare som handleder studenten på plats[8][9]. En yrkesverksam som ska fungera som VFU-handledare erbjuds att gå en förberedande utbildning inför rollen som handledare[10][11][12].

Trots VFU-handledarens roll har utredningar visat att det kan vara svårt att få tag på handledare[13] och att det råder bristande likvärdighet i förutsättningar för uppdraget[14]. För att förbättra villkoren och förutsättningarna för handledaruppdraget har det sedan år 2014 pågått satsningar på handledarutbildningar och försöksverksamhet med så kallade övningsskolor och övningsförskolor. Universitetskanslersämbetets uppföljning av dessa satsningar visar att de har lett till ökad kvalitet[15].

Rusta studenten för en framtida yrkesroll

Syftet med att ha delar i utbildningen med verksamhetsförlagd utbildning är att rusta studenten med kunskaper och kompetenser som avser den framtida yrkesrollen. Studenten får möjlighet att testa de teoretiska aspekterna från utbildningen i faktiskt yrkessituation. Till en början kan studenten ha en mer passiv och observerande roll, medan den längre in i utbildningen får ta en mer aktiv roll i den dagliga verksamheten[16]. För att skapa kontinuitet och progression i utbildningen används inom t.ex. lärarutbildningen vid Karlstads universitet så kallade VFU-områden. En student tilldelas ett sådant område och genomför sin VFU inom detta genom hela utbildningen.[3][16] Vid Centrum för klinisk utbildning vid Karolinska institutet (KI) är VFU en del av verksamhetsintegrerat lärande (VIL)[17]. Här sker samverkan med Stockholms läns landsting[17][18].

Nyttan med VFU är även betydelsefull för de verksamheter som tar emot studenter för VFU. Uddevalla kommun skriver:

Att ha studenter i verksamheten är en viktig del av förskolans/skolans utvecklingsarbete, då vi tror att ett gott samarbete med lärosätena och med blivande förskollärare och lärare gynnar våra barn och elever. Med lärarstudenter på förskolorna och skolorna får förskollärarna eller lärarna möjlighet att ta del av det senaste i utbildningen och det dagliga arbetet med studenten skapar dialog kring undervisning som är utvecklande för förskolan/skolan.[19]

Inom utbildningssamverkan systematiserar lärosätet arbetet med att erbjuda VFU-platser genom att bygga upp nätverk och samverkan med kringliggande organisationer. På motsvarande sätt skapar organisationerna strukturer för att kunna ge studenterna möjligheter, som en del av den framtida rekryteringen och samhällskontraktet i stort. Utbildningssamverkan i form av VFU säkras och regleras på olika sätt, ofta genom avtal och ersättning som utgår från lärosätet till arbetsplatsen. I detta arbete har VFU-samordnarna en viktig roll. Dessa finns både vid lärosätet samt den samverkande verksamheten. Vid lärarutbildningar utses oftast VFU-samordnaren av skolhuvudmannen[20][21][22][23][24].

Motsvarighet i engelskan

Den engelska motsvarigheten är placement alternativt practicum internship[25].

Referenser

 1. ”VFU”. Wikipedia. https://sv.wikipedia.org/wiki/VFU. Läst 18 februari 2020. 
 2. ”SFS 2018:1883 Högskoleförordningen”. Utbildningsdepartementet. http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100. Läst 26 februari 2019. 
 3. 3,0 3,1 ”Principer för placering”. Karlstads universitet. https://www.kau.se/index.php/lararutbildningen/vfu/vfu-placering/vfu-placering/principer-placering. Läst 2 april 2019. 
 4. ”Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)”. Karlstads universitet. https://www.hkr.se/student-pa-hkr/studierna/verksamhetsforlagd-utbildning-vfu/. Läst 2 april 2019. 
 5. ”Bli VFU-handledare - Dela med dig av dina erfarenheter i ett viktigt uppdrag”. Lärarnas riksförbund. https://www.lr.se/utvecklas-i-yrket/bli-vfu-handledare. Läst 18 februari 2020. 
 6. ”VFU-handledare”. Lärarutbildningen vid Örebro universitet. https://www.oru.se/utbildning/lararutbildning/vfu/vfu-handledare/. Läst 18 februari 2020. 
 7. ”Bli VFU-handledare - för vidare din kunskap”. Lärarutbildningsportalen, Stockholms universitet. https://www.su.se/lararutbildningar/vfu/vfu-handledare. Läst 18 februari 2020. 
 8. ”Bli VFU-handledare och var en del av lärarutbildningarna”. Lärarutbildningen: Göteborgs unviersitet. https://medarbetarportalen.gu.se/lararutbildning/vfu/bli-handledare?skipSSOCheck=true&referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F. Läst 18 februari 2020. 
 9. ”Till dig som är VFU-handledare”. Lärarutbildningen: Södertörns högskola. https://www.sh.se/samverka--mot-sodertorn/det-har-ar-sodertorns-hogskola/lararutbildningen/till-dig-som-ar-vfu-handledare. Läst 18 februari 2020. 
 10. ”Utbildningar för VFU-handledare inom Lärarutbildningen”. Linköpings universitet. https://liu.se/artikel/utbildningar-for-vfu-handledare-inom-lararutbildningen. Läst 18 februari 2020. 
 11. ”Handledarutbildning för VFU-handledare, handledningssamtal”. Umeå universitet. https://www.umu.se/utbildning/kurser/handledarutbildning-for-vfu-handledare-handledningssamtal2/. Läst 18 februari 2020. 
 12. ”Utbildning för VFU-handledare”. Göteborgs universitet. https://medarbetarportalen.gu.se/lararutbildning/vfu/introutb/. Läst 18 februari 2020. 
 13. Hejzlar, Jana, Gleichmann Linnarsson, Lee, Svensson, Fredrik och Östberg, Robert (2015). Uppföljning av den verksamhetsförlagda utbildningen inom lärar- och förskollärarutbildningarna. Universitetskanslersämbetet. sid. 5. https://www.uka.se/download/18.12f25798156a345894e4cb2/1487841874117/rapport-2015-11-30-uppfoljning-vfu-larar-o-forskollararutbilning.pdf 
 14. VFU-handledare är värda både tid och pengar: En undersökning om VFU-handledarnas otillräckliga villkor. Lärarnas riksförbund. 2019. https://www.lr.se/download/18.11ce633116ce42527356e5de/1569311812819/VFU-handledare_ar_varda_bade_tid_och_pengar_LRUND177_201909_rev2.pdf 
 15. Fröborg, Heléne, Wimmerstedt, Emma och Steele,Sebastian (2019). Övningsskolor och övningsförskolor – Fallstudie inom lärar- och förskollärarutbildningar. Universitetskanslersämbetet. https://www.uka.se/download/18.31b6e6d116bc108faa115487/1568794892543/Rapport-Fallstudie-ovningsskolor-20190917.pdf 
 16. 16,0 16,1 ”VFU”. Göteborgs universitet. https://lararutbildning.gu.se/utbildning/kpu/ordinarie-studiegang/vfu. Läst 2 april 2019. 
 17. 17,0 17,1 ”Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)”. Centrum för Klinisk Utbildning vid KI. http://www.cku-sthlm.se/definition-av-vil/. Läst 18 februari 2020. 
 18. ”Utbildning och verksamhetsintegrerat lärande”. Stockholms läns landsting. https://web.archive.org/web/20170129041304/http://www.sll.se/jobb/utbildning-och-verksamhetsintegrerat-larande/. Läst 18 februari 2020. 
 19. ”Lärpraktik, VFU”. Uddevalla kommun. https://www.uddevalla.se/utbildning-och-barnomsorg/praktik-i-skolan/larpraktik-vfu.html. Läst 2 april 2019. 
 20. ”VFU-samordnare”. Örebro universitet. https://www.oru.se/utbildning/lararutbildning/vfu/vfu-samordnare/. Läst 18 februari 2020. 
 21. ”VFU-områden och VFU-samordnare”. Lärarutbildningen vid Göteborgs universitet. https://studentportal.gu.se/minastudier/lararutbildning/program/amneslararprogrammet/vfu/omraden;jsessionid=1omq30ob86nljqhfmyc6734gi?skipSSOCheck=true&referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F. Läst 18 februari 2020. 
 22. ”VFU-PLACERING OCH VFU-OMRÅDEN”. Högskolan Väst. https://www.hv.se/arbetsintegrerat-larande/vfu/vfu-for-lararutbildning/vfu-placering/. Läst 18 februari 2020. 
 23. ”VFU inom lärarutbildningarna”. Högskolan Dalarna. https://www.du.se/sv/Utbildning/under-studierna/verksamhetsforlagd-utbildning/vfu-inom-lararutbildningarna/. Läst 18 februari 2020. 
 24. ”VFU-samordnare”. Lärarutbildningsportalen vid Stockholms universitet. https://www.su.se/lararutbildningar/vfu/vfu-samordnare. Läst 18 februari 2020. 
 25. Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen - Uppslagsord verksamhetsförlagd utbildning. Läst: 2019-04-02

Externa länkar

VFU-handledarens bästa tips (HTML) Lärarnas Riksförbund. Läst 18 februari 2020.

VFU-handledare är värda både tid och pengar: En undersökning om VFU-handledarnas villkor och förutsättningar (HTML) Läst 18 februari 2020.