Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Arbetsmarknadsmässa

Från Samsyn
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Arbetsmarknadsmässa eller arbetsmarknadsdag är en aktivitet som syftar till att skapa kontakter mellan potentiella arbetsgivare och studenter (arbetstagare). En arbetsmarknadsmässa kan arrangeras av såväl studentorganisationer som lärosätena.

Tillämpning

Arbetsmarknadsmässor[1], även kallat arbetsmarknadsdagar, arrangeras årligen vid svenska universitet och högskolor[2]. De är ett sätt för studenter att få kännedom om framtida arbetsgivare, och för arbetsgivarna är det ett attraktivt sätt att presentera sig för studenterna. Dessa evenemang arrangeras ofta av studentorganisationer och har därför ofta ett ämnesmässigt fokus, som till exempel Mäklardagen vid Högskolan i Gävle[3]. Arbetsgivare bjuds in att presentera sig själva i utställningsmontrar, det arrangeras inspirationsföreläsningar, seminarier och kontaktsamtal.

När motsvarande arrangemang genomförs i regi av andra aktörer, som till exempel kommuner och arbetsförmedlingen, benämns de ofta jobbmässa, rektryteringsmässa eller rekryteringsträffar[4][5].


Motsvarighet i engelskan

Den engelska motsvarigheten är Job fair[6]. Benämns även career fair eller career expo[7].

Referenser

Exempel på arbetsmarknadsmässor i Sverige

Charm - Chalmers studentkårs arbetsmarknadsmässa

ALARM arbetsmarknadsmässa - en del av Sahlgrenska Akademins Studentkår

Karriärmässan FRAMTID - Studentkåren vid Högskolan i Skövdes arbetsmarknadsmässa

Arkipelagomässa - arrangerad av Arkitekturskolan vid KTN

Arbetsmarknadsdagar vid Lunds universitet

Kontaktdagarna för ekonomer, systemvetare och medievetare - arrangerad av Föreningen Uppsalaekonomerna

Juristdagarna - arrangerad av Juridiska föreningen vid Stockholms universitet

Teamdagarna - TekniskEkonomiska ArbetsMarknadsdagarna vid Linköpings universitet

SPIRA Pedagogen - arbetsmarknadsmässan för pedagogstudenter vid Uppsala universitet