Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Samskapande

Från Samsyn
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samskapande innebär att olika aktörer gemensamt skapar kunskap, forskningsresultat och annat av gemensamt intresse. Det rör sig om samverkan mellan högskolesektorn och exempelvis myndigheter, företag och idéburen sektor.

Tillämpning

Begreppet samskapande - på engelska co-creation - har på senare tid blivit allt vanligare i beskrivningen av olika slags samverkan mellan aktörer inom högskolesektorn och partner från olika delar av samhället. Begreppet samproduktion förekommer också .

Ett exempel kommer från Universitetskanslersämbetets (UKÄ:s) generaldirektör Anders Söderholm, när han beskriver förberedelserna inför en virtuell konferens om högskolepedagogik: "Jag vill uttrycka mitt tack och uppskattning till det samarbete och också samskapande som UKÄ, ITHU och Sunet har etablerat inför konferensen och till alla er som har arbetat aktivt med planering och genomförande. Tack." [1] Ett annat exempel rör samverkan inom kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården. Det är en årsrapport från organisationen Framtidens vårdkompetens, som innebär ett samarbete mellan Socialstyrelsen och UKÄ. I sin årsrapport för 2018 skriver de i ett avsnitt om att skapa en samverkansarena att "Ett effektivt samskapande förutsätter strukturer och processer som underlättar handlingskraft, förmåga att lösa problem när de uppstår och initiativtagande för att möta behov av förändringar framåt. Här sätts samskapandet in i en tydlig organisatorisk kontext.[2]

Engelsk motsvarighet

Co-creation

Referenser