Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Samverkansarena

Från Samsyn
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En samverkansarena är en strukturerad och återkommande form av möten där akademin och externa aktörer träffas. De medverkande samlas kring ett gemensamt intresse för en särskild fråga eller ämnesområde, ofta med olika synvinklar.

Tillämpningar

Grundtanken med en samverkansarena är att den skapar och möjliggör utbyten av kunskap på ett stabilt och långsiktigt sätt. Den ger utrymme och förutsättningar för att utveckla gemensamma samarbetsprojekt, andra tidsbegränsade initiativ och långsiktiga relationer. Den erbjuder synlighet och kontaktytor för deltagarna och en tydlig ingång till akademin för externa aktörer.

En samverkansarena kan lyfta en forsknings- och utbildningsmiljö inom ett lärosäte och samtidigt möta samhällets behov och utmaningar. Den bidrar till nya impulser och perspektiv, till förnyelse av eller ökad samhällsrelevans av forskning. Arenan öppnar för kunskapsöverföring och gemensam problemlösning. Det bidrar till att göra samhällsutmaningar till vetenskapligt intressanta frågeställningar.

Ett exempel på en samverkansarena är Akademin för Ekonomistyrning i Staten (AES) på Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Den är medlemsfinansierad och samlar aktörer som har ett intresse av styrningsfrågor i staten. Parterna bidrar med olika perspektiv och diskuterar utmaningar inom området, skapar möten med forskare mitt i forskningsprocessen och bedriver forskning i nära dialog med myndigheter.[1]

Referenslista

Engelsk översättning

Collaboration platform (vanligast), collaboration arena