Bedömning av en enskild persons kunskap och/eller erfarenhet av samverkan. Se även samverkansskicklighet.

Tillämpningar

Meriter för bedömning av samverkan kan t ex innehålla en sökandes dokumenterade kunskap inom samverkansuppgiften (samverka, informera, verka för nyttogörande) samt sökandes dokumenterade förmåga av att utföra samverkansuppgiften.[1]

Engelsk motsvarighet

Documented collaboration skills

Referenser

  1. Bergstrand, A., Nilsson, C. och Nygren, Å (2020). Varför är det så snårigt? Begrepp relaterade till samverkansmeritering, Rapport inom projektet MerSam - Meritvärde för samverkansskicklighet