Samverkanspart är en generell beteckning för ett företag, kommun, myndighet eller annan icke-akademisk organisation som samverkar med ett lärosäte eller enskild forskare.

Tillämpningar

Samverkanspart används ofta synonymt till samverkanspartner, ett begrepp som dock allt oftare reserveras för samverkansparter som ingår i ett strategiskt partnerskap eller avtal med ett lärosäte.

Engelsk motsvarighet

Collaboration partner