Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Självständigt arbete

Från Samsyn
(Omdirigerad från Uppsats)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Självständigt arbete (examensarbete) är en akademisk uppsats i vilken studenten ska genomföra och redovisa ett mindre forskningsprojekt. Ett självständigt arbete kan genomföras i samverkan med externa aktörer.

Tillämpning

Enligt Högskoleförordningen[1] ska en student genomföra ett självständigt arbete (examensarbete) inom sitt huvudämne för att få en högskoleexamen på grund- eller avancerad nivå. Begreppet självständigt arbete kan beroende på ämnesinriktning benämnas som självständigt arbete[2][3], examensarbete[4][5], ex-jobb[4], uppsats, c-uppsats[3] eller akademisk uppsats.

Inom vissa ämnesområden är det vanligt att det självständiga arbetet utförs i samverkan med en extern uppdragsgivare, ofta i form av en fallstudie. Det självständiga arbetet är ett sätt för student och arbetsliv att mötas innan studenten tar examen. En utgångspunkt för ett sådant arbete kan vara en grundläggande frågeställning formulerat av uppdragsgivaren (den externa samverkansparten) utifrån dess behov. Utifrån denna frågeställning formulerar sedan studenten en forskningsfråga så att den uppfyller de krav på vetenskaplighet som akademin ställer utifrån nivån på examensarbetet. En annan utgångspunkt är att studenten formulerar en forskningsfråga, och därefter söker upp ett företag där denne utför datainsamlingen. Oavsett hur relationen mellan studenten och det samverkande företaget ser ut, sker examinationen vid lärosätet och inte ute på företaget.

Vägar in till självständiga arbeten

Många lärosäten tillhandahåller särskilda verktyg där företag och organisationer kan annonsera/förmedla förslag på frågeställningar eller problem som kan användas som ett förslag som behandlas i samverkan mellan student, handledaren vid lärosätet samt den potentiella uppdragsgivaren. Exempel på sådana verktyg finns vid Uppsala universiet[6], Lunds universitet[7], Mälardalens högskola[8], Linköpings universitet[9] och KTH[10]. Det finns även företag som själva annonserar om uppdrag för examensarbeten, som till exempel Vattenfall[11].

Omfattning

Det självständiga arbetet motsvarar vanligen en halv (15 högskolepoäng) eller en hel termins studier (30 högskolepoäng). På grundläggande nivå benämns ofta det självständiga arbetet för examensarbete eller kandidatuppsats och på avancerad nivå är benämningen magister- eller master-uppsats. Arbetet kan utföras av en enskild student eller i grupp.

Motsvarighet i engelskan

Den engelska motsvarigheten för ett självständigt arbete på grundläggande nivå är undergraduate project. Motsvarande för ett arbete på avancerad nivå är thesis.

Referenser

 1. SFS 1993:100 Högskoleförordningen
 2. ”Självständigt arbete – vad är det?”. Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet. https://www.isd.su.se/sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete/sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete/sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete-vad-%C3%A4r-det-1.141489. Läst 23 januari 2019. 
 3. 3,0 3,1 ”Utbildningar på grundnivå”. Karlstads universitet. https://www.kau.se/engelska/utbildning/utbildningar-pa-grundniva. Läst 23 januari 2019. 
 4. 4,0 4,1 ”Vad är ett examensarbete?”. Kungliga tekniska högskolan (KTH). https://www.kth.se/social/group/examensarbete-vid-cs/page/subtest/. Läst 23 januari 2019. 
 5. ”Examensarbete vid akademin för teknik och miljö”. Högskolan i Gävle. https://www.hig.se/Ext/Sv/Organisation/Akademier/Akademin-for-teknik-och-miljo/Studentinformation/Examensarbete.html. Läst 23 januari 2019. 
 6. ”UU CareerGate”. Uppsala universitet. https://careergate.student.uu.se/sv/. Läst 23 januari 2019. 
 7. ”MyCareer”. Lunds universitet. https://mycareer.lu.se/sv/. Läst 23 januari 2019. 
 8. ”Låt en student göra jobbet, bli en exjobbsplats!”. Mälardalens högskola. https://www.mdh.se/samverkan/studentkontakt/exjobb. Läst 23 januari 2019. 
 9. ”Exjobb/uppsatser i Linköping”. Linköpings universitet. https://graduateland.com/sv/s/exjobb-uppsats/link%C3%B6ping. Läst 23 januari 2019. 
 10. ”KTH Exjobbsportal”. Kungliga tekniska högskolan. https://www.kth.se/samverkan/exjobb. Läst 23 januari 2019. 
 11. ”Examensarbete”. Vattenfall. https://corporate.vattenfall.se/jobba-hos-oss/student/examensarbete/. Läst 23 januari 2019. 

Externa länkar


Examensarbetsprocessen Lunds tekniska universitet. Läst 2019-01-23.