Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Praktik

Från Samsyn
Version från den 13 april 2023 kl. 13.18 av Kajthy (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Praktik är när en student tillbringar en viss avsatt tid för att få praktisk erfarenhet av konkreta arbetsuppgifter i en för utbildningsprogrammet relevant verksamhet utanför högskolan.

Tillämpning

Syftet är att praktiskt tillämpa teoretiska kunskaper man förvärvat under sin utbildning. Praktiken ska ha en tydlig koppling till studentens huvudämne och genomföras under handledning av en yrkesverksam på fältet.

Praktik liknar till sin karaktär VFU, både vad gäller arbete och struktur. Till skillnad från VFU är det dock upp till kurs- eller programansvarig om man vill bedriva praktik eller inte. Ett syfte kan vara att att öka relevansen i utbildningen, men även för att underlätta övergången mellan studier och arbetsliv.

Olika program och utbildningar har olika former för praktik och praktikperioden kan ha olika längd, från några veckor upp till en hel termin. På vissa utbildningar är praktiken obligatorisk medan vissa utbildningar inte har någon praktik alls. Inom vissa utbildningar sker praktiken under sommaren, medan andra kräver att den ligger under terminstid.

En problematik som ibland framhålls är att det är mycket resurskrävande att säkerställa praktikplatser. Det finns också risker med att arbetsuppgifterna under praktiken inte är tillräckligt avancerade och att lärandemålen då kan bli svåra att uppfylla. Eftersom antalet platser inom högre utbildning har ökat över tid, och att en del praktikplatser är beroende av konjunkturläget, har detta inneburit att ett antal program valt att ta bort kravet på praktik. Ett tydligt exempel på det är civilingenjörsutbildningar som för ett antal år sedan hade krav på verkstadspraktik men som nu tagit bort det.[1]

Vid till exempel Fastighetsmäklarprogrammet finns inget krav på praktik, men däremot kräver Fastighetsmäklarinspektionen att studenten, för att kunna registreras som fastighetsmäklare, förutom 120 högskolepoängs teoretisk utbildning har även minst 10 veckors handledd praktik hos en i Sverige fullständigt registrerad fastighetsmäklare. Praktiken ska genomföras under eller efter den teoretiska utbildningen.[2]

Motsvarighet i engelskan

Internship

Källor


  1. Ahlgren-Moritz, et al., Charlotte (2016). Vägen till samverkanssäkrad utbildning: Metoder och strategier 
  2. ”Utbildningskrav - Fastighetsmäklarinspektionen”. https://fmi.se/bli-maklare/utbildningskrav/. Läst 14 januari 2021.