Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Knowledge Transfer Partnership

Från Samsyn
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Knowledge Transfer Partnership (KTP) är en form av kunskapsväxling som syftar till att nyttiggöra kunskap och stimulera kunskapsutveckling genom samarbeten mellan företag, universitet/högskola och en nyligen examinerade student inom högre utbildning. Den senare genomför ett strategiskt utvecklingsprojekt på ett företag eller motsvarande med marknadsmässig lön.

Tillämpningar

Ursprunget kommer från Storbritannien och det nationella programmet Knowledge Transfer Partnerships (KTP). Det lanserades på 1970-talet och har vidareutvecklats sedan dess. KTP bygger på samarbeten mellan företag och universitet eller högskola samt en nyexaminerad student. Den senare arbetar under en period på 12-36 månader på ett företag med ett utvecklings- eller implementeringsarbete. Lönen finansieras av staten och regioner (programmet) samt av företagen.

Syftet är flerfaldigt. Företagen får och tillämpar kunskaper, som tekniska färdigheter, vilket ökar deras konkurrenskraft och produktivitet. Den nyexaminerade studenten får erfarenheter som stödjer den framtida karriären. Universitetet eller högskolan får möjlighet att inhämta kunskap om företagens vardag och vad som händer i branschen, därmed stimuleras den verksamhetsrelaterade forskningen och utbildningen vid lärosätet.[1] [2] [3]

I Sverige har framförallt Högskolan i Gävle och Högskolan Dalarna använt modellen som också där benämns Knowledge Transfer Partnerships (KTP). I samarbete med regionala aktörer och Tillväxtverket (EU-medel) har de sedan 2012 haft ett flertal KTP-projekt med företag i regionen. En nyexaminerad student genomför där ett strategiskt utvecklingsprojekt på ett företag i upp emot två år. En marknadsmässig lön finansieras av företaget och projekt/regionala medel. Projekten ges också stöd av en kvalificerad handledare vid lärosätet och andra resurser från högskolan samt en coach från näringslivet. [4] [5] Intresset för modellen växer och samarbeten påbörjas mellan flera lärosäten i Sverige, bland annat med regionala IUC, Industriellt utvecklingscentrum.[6]

Ett annat exempel på att KTP-konceptet uppmärksammas är att Tillväxtverket 2019 nominerat KTP Energi till EU-kommissionens tävling för företagsfrämjande. Tävlingens syfte är att sprida intressanta metoder. Tillväxtverket skriver att KTP Energi effektiviserar energianvändning i företagen, utvecklar deras lönsamhet och affärer, de nyexaminerad akademikerna får ett första utvecklande arbete och att de lokala parterna har fått närmare kontakt med varandra. Sammantaget är det ett samarbete mellan högskola och näringsliv som ger avtryck.[7]

Engelsk motsvarighet

Begreppet är taget direkt från engelskans Knowledge Transfer Partnerships (KTP).

Referenser