Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Kunskapstriangeln

Från Samsyn
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kunskapstriangeln är ett begrepp som lyfter betydelsen av interaktionen mellan utbildning, forskning och innovation.

Tillämpningar

Kunskapstriangelbegreppet används främst inom EU-politiska sammanhang. Tanken är att insatser som sammanför och skapar interaktion mellan de tre hörnen utbildning, forskning och innovation kan ge större effekter än satsningar mot det ena eller andra området. I förlängningen kan det stärka Europas kunskapsekonomiska konkurrenskraft. 2008 skapades European Institute of Technology (EIT), ett oberoende EU-organ, som fortfarande har uppdraget att stödja aktiviteter och utveckling i enlighet med kunskapstriangel-modellen. 

De tre hörnen benämns oftast med orden utbildning, forskning och innovation, men exempelvis EIT har övergått till universitet, forskningsinstitut och ledande företag.[1]

Sverige är det nordiska land där begreppet använts mest, och även här huvudsakligen inom politiska sammanhang.[2] [3]

Programmet Utveckling av kunskapstriangeln

Regeringen gav VINNOVA i uppdrag 2010 att lämna förslag på metoder och verktyg för att följa upp universitets och högskolors arbete med kunskapstriangeln, samt hur dessa ska tillämpas. I regeringsuppdraget definierades kunskapstriangeln som ”… [en] systematisk och kontinuerlig interaktion mellan forskning, innovation och utbildning och det mervärde av investeringar i dessa områden som kan skapas genom sådan interaktion".[4] VINNOVA driver programmet Utveckling av kunskapstriangeln för att stödja lärosätenas strategiska arbete med samverkan. I dialog med lärosäten och representanter från näringsliv, offentlig verksamhet och civilsamhället har man tagit fram en modell för att värdera samverkan för forskning och utbildning. Denna modell har testats genom två olika steg: pilot 1 (2015) och pilot 2 (2016). Erfarenheterna från dessa piloter lägger grunden till Vinnovas slutgiltiga förslag till regeringen om hur en modell för bedömning av kvalitet i lärosätenas samverkan kan utformas.[5]

Den tredje utlysningen i programmet kom 2017 och resulterade i att 17 olika projekt fick finansiering till att arbeta med olika aspekter av lärosätenas strategiska utveckling av samverkan. Dessa projekt kom att gå under benämningen K3-projekten, där K3 syftar på just kunskapstriangeln.[6] Samsynwiki i sig är ett resultat av Samsyn, ett av de 17 projekten.[7]


För ytterligare exempel på hur begreppets innebörd kan operationaliseras, se även Trippelhelix.

Engelsk översättning

Den engelska motsvarigheten är The Knowledge Triangle.

Referenser