Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Kvalitetssäkringssystem

Från Samsyn
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Med kvalitetssäkring menas att en organisation jobbar mot förhandsdefinierade kvalitetsmål, parametrar och egenskaper som bedöms hålla en god kvalitet. I UKÄ:s uppdrag att granska universitets och högskolors kvalitetssäkringssystem ingår samverkan som en parameter som ska bedömas.

Tillämpning

Kvalitetssäkring innebär att ett systematiskt arbete bedrivs som säkrar kvaliteten på de objekt som ska kvalitetssäkras.

The European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQUA) är ett europeiskt nätverk för att främja kvalitetssäkring av högre utbildning som skapades år 2000. För att få vara med i sammanslutningen krävs att man har ett kvalitetssäkringssystem som följer de överenskommelser som tagits fram inom Bolognaprocessen. ENQA har tagit fram gemensamma standarder och riktlinjer som går under namnet ESG (European Standards and Guidelines). ESG har översatts till svenska och spelar en viktig roll i UKÄ:s kvalitetssäkringssystem.[1] Motsvarande organisation på internationell nivå är The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE).[2]

Historik

Högskoleverket gick med i den europeiska samarbetsorganisationen år 2000. År 2010 beordrade regeringen Högskoleverket att införa ett kvalitetssäkringssystem för högskolan som regeringen själv tagit fram. Enligt ENQUA hade detta system ett för smalt fokus och man ifrågasatte också granskningsmyndighetens självständighet i förhållande till politiken. År 2012 underkändes myndigheten därför som medlem av ENQA och deltog från oktober 2014 endast som affilierad medlem. Hösten 2016 redovisade UKÄ ett nytt system för kvalitetssäkring och våren 2019 ansökte man om att åter få komma med i den europeiska samarbetsorganisationen. Utvärderingen av huruvida UKÄ uppfyller organisationens kriterier beräknas vara klar i oktober 2020. [3] [4][5]

Engelsk motsvarighet

Quality assurance system[6]

Referenser

Externa länkar

Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning (ESG)