Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Samverkanscheck

Från Samsyn
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En samverkanscheck är en form av såddfinansiering för en samverkansaktivitet, dvs aktiviteter som representanter inom universitet eller högskola bedriver tillsammans med en eller flera parter utanför akademin. Det kan även gälla aktiviteter som syftar till samverkan, t.ex. hitta lämpliga samarbetsparter.

Tillämpningar

Tanken är att sänka hinder och minska risk i samband med uppstart av samverkansaktiviteter - om försöket inte genererar något resultat har det inte kostat för mycket i tid och externa kostnader. Finansieringen kan komma från lärosätet eller externa finansiärer och villkoren för bedömning kan skifta.

Samverkansfinansiering i form av checkar har använts på ett flertal svenska lärosäten, exempelvis Stockholms universitet, Mittuniversitetet och Uppsala universitet. Benämning, maxbelopp och villkor har skiftat men principen är densamma. Vid Stockholms universitet har exempelvis mindre belopp, främst tänkta för externa kostnader i samband med sonderingsmöten, seminarier och liknande, kallats eventcheckar under en utlysningsperiod.

Arbetet med samverkansfinansiering i form av checkar har systematiserats i det nationella projektet SAFIR: Samverkansfinansiering - rekommendationer och modell för ökat nyttiggörande[1], vilket är en del av den s.k. K3-utlysningen finansierad av Vinnova 2017-2020. I SAFIR har sju lärosäten gått samman för att ta fram best practice för samverkansfinansiering, både för det operativa arbetet och för finansiärer.

Engelsk översättning

Collaboration grant är en term som använts vid bl.a. Stockholms universitet, men det finns andra varianter.

Referenser

https://internt.slu.se/stod-service/samverkan/samverkanscheck/ Sveriges Lantbruksuniversitet. Läst 20 augusti 2020.

https://www.mdh.se/samverkan/plattformar-for-samverkan/samhallskontraktet/samverkanscheck-2020 Mälardalens högskola. Läst 20 augusti 2020

https://www.aurora.umu.se/utlysningar/2019/9/utlysning-utbildningskommittens-medel-for-samverkan/ Umeå universitet. Läst 20 augusti 2020.

Länkar