Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Samverkansmeriter

Från Samsyn
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samverkansmeriter bygger på aktiviteter som härrör från det som ingår i samverkansuppgiften (att samverka, att informera, att verka för att resultat kommer till nytta).

Tillämpning

Vad som ingår i samverkansmeriter är avhängigt hur man definierar begreppet ”samverkan”. Om hela samverkansuppgiften åsyftas så bör meriterna omfatta samverkansuppgiftens tre delar; samverka, informera, verka för nyttiggörande. Meriterna för bedömning kan t ex innehålla en sökandes dokumenterade kunskap inom samverkansuppgiften (samverka, informera, verka för nyttogörande) samt sökandes dokumenterade förmåga av att utföra samverkansuppgiften.[1]

Engelsk motsvarighet

Documented collaboration skills

Referenser

  1. Bergstrand, A., Nilsson, C. och Nygren, Å (2020). Varför är det så snårigt? Begrepp relaterade till samverkansmeritering, Rapport inom projektet MerSam - Meritvärde för samverkansskicklighet