Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Venture Creation

Från Samsyn
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Med Venture creation avses processen att utveckla en innovation till en bärande företagsidé. Det är processen att starta ett företag och omfattar alla steg från idé, genom olika faser och kulminering när innovationen omvandlats till produkt eller tjänst, och då når kund och marknad.  Utvidgat används också Venture creation om verksamheten som stöttar själva processen.

Tillämpning

Venture creation avser processen att omvandla en innovation till tjänst eller produkt, till ett kommersiellt affärskoncept. Den drivande aktören är entreprenör och kan i Venture creation-verksamhet få hjälp och stöd i olika former i olika faser av företagsbildandet. Verksamheten, stödet till entreprenören, äger ofta rum där universitet, företag och andra affärsaktörer ges mötesplats, till exempel inom ramen för inkubatorverksamhet. Majoriteten av inkubatorer, som kan vara i stiftelseform eller ha kommun, region, landsting  eller konstellationer av dessa som ägandeform, har högskole- eller universitetskopplingar i någon utsträckning;  Samarbete med universitet och högskolor ger affärsidéer och projekt till inkubatorerna. Tanken är att en idé prövas för att hitta bästa formen för omvandling eller kapitalisering genom entreprenörsstöd i form av planering, affärsutveckling, nätverkskontakter, PR, finansiellt stöd med mera.

Det engelska begreppet Venture har sitt ursprung i både chans och risk [1]och översätts närmast till (företags)satsning; en idé som omvandlas i företagsform som möjligen kan bli framgångsrik. Denna möjlighet är vad Venture creation-verksamhet syftar till att stödja genom olika insatser från uppstart till etablering. Idéerna kan komma från företag, och vara en utveckling av en befintlig teknik eller tjänst, eller från forskare och forskargrupper, studenter eller etablerade entreprenörer. På många lärosäten ingår entreprenörskap och Venture creation som del av (master)utbildningar. Studenter startar ett företag och kan inom ramen för kursen och en Venture Creation-stödprocess på så vis testa och utveckla företagsidéer.

Venture creation-verksamhet har stöd av regeringen som avsätter resurser för att stödja och satsa på den här typen av verksamhet i syfte att stimulera framväxt av kunskapsintensiva tillväxtföretag i och skapa innovationskraft och tillväxt[2].

Engelsk motsvarighet

Begreppet är taget direkt från engelskan.

Referenser