Partnerskap är ett mycket brett begrepp och bör därför definieras för det aktuella sammanhanget. Se exempelvis strategiska partnerskap.

Tillämpningar

Begreppet partnerskap används ofta i sammanhanget "strategiskt partnerskap", dvs ett långsiktigt åtagande för ett lärosäte tillsammans med en partnerorganisation utanför akademin. Det som utmärker det är att det är lärosätesövergripande, använder en mångfald av samverkansformer och har gemensamma strategiska målsättningar samt ledningarnas engagemang och delaktighet. Inte sällan talas ofta om "partnerskap" då det som egentligen åsyftas är "strategiskt partnerskap".[1][2]

Se även Idéburet offentligt partnerskap.

Engelsk översättning

Partnership

Referenser