Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Idéburet offentligt partnerskap

Från Samsyn
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan det offentliga och den idéburna sektorn.[1] Det kan inkludera ett universitet eller en högskola men behöver inte göra det.

Tillämpningar

Modellen utvecklades 2010 av Forum - idéburna organisationer med social inriktning[2], som är branschorganisationen för idéburna organisationer med social inriktning

Enligt t.ex. Regeringen[3] är följande utmärkande för ett idé­buret offentligt partnerskap inom offentligt finansierad välfärdsverk­samhet:

  • Partnerskapet är ett samarbete mellan en eller flera offentliga aktörer och en eller flera idéburna aktörer i välfärden.
  • Det syftar till att uppnå ett gemensamt allmännyttigt mål.
  • Såväl den offentliga som den idéburna aktören bidrar med resurser.

För ytterligare information se artikel på Wikipedia[4]

För näraliggande begrepp, se exempelvis strategiska partnerskap.

Engelsk motsvarighet

Civil Society Public Partnership (CSPP)[5]

Referenser