Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Alumn

Från Samsyn
(Omdirigerad från Alumnföreningar)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En alumn (plural alumner) är en tidigare student från ett universitet eller högskola.

Tillämpning

Begreppet alumn kommer från latinets alum'nus (plural mask. alumni, plural fem. alumnae) med betydelsen lärjunge eller elev[1][2][3].

En person är alumn vid den högskola och/eller det universitet denne studerat vid. Alla som studerat och tagit akademiska poäng kan vara alumn oavsett om man avlagt en examen eller inte. Vid vissa lärosäten, som Karolinska institutet[4] och Högskolan i Gävle[5], kan du bli alumn efter avlagd examen. Vid Uppsala universitet kan även hedersdoktorer, gästforskare och styrelseledamöter vara alumner. Vid en del lärosäten organiseras alumnverksamheten som alumnnätverk, alumnföreningar eller motsvarande.[6] Ett exempel är Alumnnätverket vid Uppsala universitet[7].

Ett lärosäte bedriver alumnverksamhet av flera skäl. Alumnverksamheten kan vara ett sätt för ett lärosäte att skapa en långvarig relation med tidigare studenter. Vidare kan alumner ses som en tillgång för lärosätet, såsom föreläsare, inspiratörer eller mentorer. De kan också ses som en viktigt faktor för utvecklingen av ett lärosätes utbildning[8], genom medverkan i till exempel programråd. Med alumner knuta till lärosätet skapas också möjligheter för studenter att, under pågående utbildning, knyta kontakter genom att fungera som dörröppnare till ett självständigt arbete eller en framtida anställning. Vid en del lärosäten utgör också alumnverksamheten en naturlig väg till mentorskap, se till exempel Mentorskap vid Luleå Tekniska universitet[9], vilket kan bidra till studentens personliga utveckling och öka förutsättningar för dem att fatta medvetna val i sin framtida karriär. Framgångsrika alumner kan också användas som goda exempel, som till exempel Månadens alumn vid Stockholms universitet[10], ett sätt att marknadsföra det egna lärosätet. I begränsad omfattning utgör alumner vid svenska lärosäten en källa till finansiellt stöd (eng. fundraising) genom bidrag och gåvor[11], vilket är vanligare vid till exempel amerikanska lärosäten.

För alumnen är alumnverksamheten ett sätt att hålla kontakten med det eller de lärosäten där den har studerat. För alumnen kan verksamhet även skapa möjligheter till att knyta kontakter för utbyte av erfarenheter och vidareutbildning. Olika lärosäten har olika typer av verksamhet och erbjuder olika typer av aktiviteter, till exempel kompetensutveckling (livslångt lärande), seminarieverksamhet, kontakter via professionella nätverk. Alumner fungerar också som kontakter med arbetslivet för till exempel projektarbeten, praktikplatser, examensarbeten och forskningssamarbete. Utöver detta finns även en social dimension genom träffar, evenemang och konferenser som anordnas. Högskolor och universitet anordnar ofta speciella event för alumner.

Svenska alumner i världen

Studenter från svenska lärosäten blir som alumn en viktig resurs i arbetet med rekrytering av nya internationella studenter. Dessa alumner fungerar som ambassadörer och goda exempel för sitt svenska lärosäte och lärosätet kan till exempel använda alumnen som resurs vid en lokal utbildningsmässa i ett annat land. Alumnverksamheten blir således en väg att synliggöra lärosätet även internationellt. Svenska institutet samlar aktiviteter för alumner från svenska lärosäten i The Sweden Alumni Event Calendar[12].

Internationell alumnverksamhet

I andra länder, som till exempel USA, finns ett system av alumnföreningar vid landets lärosäten. Vid många amerikanska universitet blir alla studenter automatiskt upptagna i alumnföreningar när de tar examen, och föreningarna har ett nära samarbete med respektive universitet. Framgångsrika alumner hjälper ibland sina gamla universitet med pengar och kontakter. Vid amerikanska lärosäten har alumnen en viktig roll för privata bidrag och gåvor till verksamheten vid ett lärosätet. Ett exempel är alumnverksamheten vid Standford university[13]. Det finns även exempel på internationell alumnverksamhet som har större likhet med verksamheten vid svenska lärosäten, såsom fokus på att skapa relationer till tidigare studenter. Ett sådant exempel är alumnverksamheten vid National University of Singapore, som framhåller sociala aspekter och kontakter[14].

Engelsk motsvarighet

Den engelska motsvarigheten är Alumnus (plural alumni) eller Alumna (plural alumnae)[15][16]. Även kortformen Alumn kan användas. Den engelska motsvarigheten för alumnverksamhet är Alumni activities[17].

Referenser

 1. ”Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen - uppslagsord Alumn”. Universitets- och högskolerådet. https://www.uhr.se/publikationer/svensk-engelsk-ordbok/alumn. Läst 1 januari 2019. 
 2. Svensk ordbok: Alumn. Svenska akademien. 2009. https://svenska.se/so/?id=00899&pz=7. Läst 22 januari 2019 
 3. ”Alumn”. Wikipedia. Wikimedia. https://sv.wikipedia.org/wiki/Alumn. Läst 22 januari 2019. 
 4. ”Medlemskap i alumni”. Karolinska institutet. https://ki.se/samverkan/medlemskap-i-ki-alumni. Läst 22 januari 2019. 
 5. ”Alumn”. Högskolan i Gävle. https://www.hig.se/Ext/Sv/Samverkan/Alumn.html. Läst 22 januari 2019. 
 6. ”Detta är alumnnätverket”. Uppsala universitet. https://www.uu.se/stod-uu/alumnnatverket/om-alumnnatverket/. Läst 22 januari 2019. 
 7. ”Uppsala universitets alumnnätverket”. Uppsala universitet. https://www.uu.se/stod-uu/alumnnatverket/. Läst 22 januari 2109. 
 8. ”KTH alumni”. Kungliga tekniska högskolan (KTH). https://www.kth.se/alumni. Läst 1 februari 2019. 
 9. ”Mentorskap”. Luleå tekniska universitet. https://www.ltu.se/student/Tjanster-och-service/karriar/Mentorskap. Läst 22 januari 2019. 
 10. ”Månadens alumn”. Stockholms universitet. https://www.su.se/samverkan/alumn/m%C3%A5nadens-alumnhttps://www.su.se/samverkan/alumn/m%C3%A5nadens-alumn. Läst 22 januari 2019. 
 11. ”Stöd Stockholms universitet!”. Stockholms universitet. https://www.su.se/samverkan/st%C3%B6d-stockholms-universitet. Läst 1 februari 2019. 
 12. ”Sweden Alumni Event Calendar”. Swedish institute. https://alumni.si.se/. Läst 22 januari 2019. 
 13. ”Volunteering”. Stanford University. https://alumni.stanford.edu/get/page/landing/volunteering. Läst 22 januari 2019. 
 14. ”Office of alumn relations”. National University of Singapore. http://nus.edu.sg/alumnet/index. Läst 1 februari 2019. 
 15. ”Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen - uppslagsord Alumn”. Universitets- och högskolerådet. https://www.uhr.se/publikationer/svensk-engelsk-ordbok/alumn. Läst 1 februari 2019. 
 16. Oxford English Dictionary Uppslagsord - Alumn
 17. ”Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen - Uppslagsord Alumnverksamhet”. Universitets- och högskolerådet. https://www.uhr.se/publikationer/svensk-engelsk-ordbok/alumnverksamhet. Läst 1 februari 2019. 


Akademisk ordlista - vanliga ord och uttryck (HTML) Lunds universitet. 12 september 2108. Läst 22 januari 2109.

Externa länkar

Alumni vs. Alumnus (HTML) Dictionary.com. Läst 22 januari 2019.

Alumnus (HTML) Wiktionary.org. Läst 22 januari 2109.

Exempel på alumnverksamhet vid svenska lärosäten

Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Luleå tekniska universitet

KTH Alumn