Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Fallstudie

Från Samsyn
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Fallstudie är en forskningsstrategi som på djupet undersöker enskilda, avgränsade sammanhang, problem eller samspelsprocesser som normalt sker utanför akademin under en viss tidpunkt. Fallstudier är typiskt inriktade på mindre grupper av individer, organisationer eller avgränsade delar av samhället.

Tillämpningar

Fallstudier kan göras enligt olika modeller, men det gemensamma är att de är baserade på evidens och uppbyggda som narrativ riktade till externa målgrupper.[1] Fördelarna med fallstudier, framför rent kvantitativa metoder, är enligt Vetenskapsrådet att de kan användas för att utvärdera och bedöma forskningens olika slags genomslag utanför akademin, att de ger utrymme för kontextualisering och bakgrundsbeskrivning och att de även inkluderar målbild och kommunikationsvägar.[2]

Formatet har framför allt använts i Storbritannien, Nederländerna och Australien som ett sätt att sammanfatta evidens och utvärdera forskningens samhällsnytta.[2] I Sverige har forskningsstiftelsen Formas, inspirerad av dessa länder, prövat fallstudier som ett sätt att kvalitetssäkra sina forskningssatsningar. För att man ska kunna dra mer generella slutsatser om hur, och i vilken grad, forskningsresultat påverkar samhället behöver metoden dock utvecklas vidare, konstaterade Formas 2017.[3] Inom ramen för projektet Skön (Samverkansintegrerat Kvalitetssystem för Ökat Nyttiggörande, 2018-2020), finansierat av innovationsmyndigheten Vinnova, har fallstudier också prövats som ett kvalitetsstärkande inslag i enskilda lärosätens kvalitetssäkringssystem.[4]

Engelsk motsvarighet

Case study[5]; impact case study

Referenser

  1. Impact beyond academia. A guide to help preparing for impact evaluations. Lunds universitet. 2018 
  2. 2,0 2,1 Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige - FOKUS. redovisning av ett regeringsuppdrag rörande modell för resursfördelning till universitet och högskolor innefattande sakkunniggranskning av forskningens kvalitet och relevans. Vetenskapsrådet. 2014 
  3. Formas analys av fallstudier. Fallstudier inom Miljö, Klimat, Areella näringar och Samhällsbyggande. FORMAS. 2017. https://www.formas.se/download/18.462d60ec167c69393b9178f6/1549956098017/Formas%20analys%20av%20fallstudier%20(R1%202017).pdf 
  4. ”Samverkansintegrerat kvalitetssystem för ökat nyttiggörande”. https://k3-projekten.se/project/skon/. Läst 10 februari 2020. 
  5. ”Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen”. UHR. https://www.uhr.se/publikationer/svensk-engelsk-ordbok/freetextsearch?q=fallstudie. Läst 16 mars 2020. 

Externa länkar

REF Impact Case Studies, Research Excellence Framework

Impact beyond academia. A guide to help preparing for impact evaluationsLund University 2018

CSIROs Impact pathway canvas Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, Australia