Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Samsyn:Korrespondens

Från Samsyn
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Sida för att samla mailutskick som kan användas för inspiration.


Mailsignatur

Social innovation, samverkan och nyttiggörande – vad är det? Samsynwiki reder ut begreppen.

Ex brev till annat K3

Från: Namn Namnsson

Skickat: den 17 september 2019 11:07

Till: Namn Namnberg

Ämne: SV: Samsyn (K3-projektet) söker inspel

Hej Namn,

Tack för detta! Internationell samverkan är ett stort och viktigt område. Onekligen intressant att få inspel från er insatta.

Och apropå det så är det något för mig att nu ta fasta på – att ni vet mer. Jag kan lätt plocka upp från nedan vad som är era ambitioner med projektet och bakom det anar jag en analys av vad ni ser som väsentligt att stödja en utveckling av. Men, om vi ska få till en artikel nu, då måste vi också med hjälp av källor beskriva vad fenomenet är (vad är internationell samverka, dessutom för just universitet och högskolor).

Så när jag har dig på tråden, skulle du/ni kunna hänvisa till några bra källor att använda? Vilka böcker, artiklar, rapporter har ni stött på som kan bidra till att måla upp bilden av hur internationell samverkan vid U/H ser ut idag? Med en så att säga grundartikel om internationell samverkan, kan vi sedan också skriva in om INSA:s upplägg och sedemera mer tydligt om era resultat! (Alltså tips – naturligtvis inget krav på komplett litteraturlista.)

Annars måste jag också säga att din timing är perfekt. Jag stod just i begrepp att ta kontakt med er. Både för att fråga om ni utifrån ert perspektiv ser att vi missat några väsentliga begrepp. Den frågan tycks ni ha besvarat. Men ni kan gärna komma med fler inspel!

Den andra frågan är om ni, utifrån ert perspektiv, har synpunkter på några av de artiklar som nu finns. Artiklarna är i lite olika mognadsgrad, och vi vill gärna ha inspel så att vi inte missar väsentliga aspekter eller så.

Alla wikins begrepp finns samlade här: https://samsynwiki.su.se/wiki/Kategori:Begrepp

Om jag skulle plocka ut några begrepp utifrån det du skriver, så kanske nedan kan vara av intresse för er?

·        Självständigt arbete: https://samsynwiki.su.se/wiki/Sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt_arbete

·        uppdragsutbildning: https://samsynwiki.su.se/wiki/Uppdragsutbildning

·        forskningssamverkan: https://samsynwiki.su.se/wiki/Forskningssamverkan

·        forskningsinfrastruktur: https://samsynwiki.su.se/wiki/Forskningsinfrastruktur

·        samfinansiering: https://samsynwiki.su.se/wiki/Samfinansiering

·        samverkan: https://samsynwiki.su.se/wiki/Samverkan

·        samverkansuppgiften: https://samsynwiki.su.se/wiki/Samverkansuppgiften

Ni kan lämna synpunkter på mail eller som ni vill, gärna snart men egentligen finns inga hinder för att processen fortgår även under 2020 (det är bara att vi börjar bli mer offentliga, så det finns en fördel med att ha ett fångat in olika perspektiv redan nu). Jag kan också gärna ses om ni har tid med det, i den ena eller andra formen.

Om igen – tack för inspel!

Allt gott,

Namn

Inledande brev till förankringsperson

Här kommer den projektinformation som vi skickade ut i en inledande kontakt.

Projektet heter Samsyn, och det handlar om att utveckla och definiera ett språkbruk som fungerar när det gäller samverkan med akademin och samhället i övrigt. Det kan röra sig om begrepp som ”nyttiggörande”, ”skolsamverkan” eller ”Trippel helix”. Vad lägger vi in i dem från olika håll, och hur ska vi hitta en samsyn kring begreppen och dess användning? Information om projektet finns via följande länk: https://www.su.se/medarbetare/råd-stöd/samverkan/k3-projekten/samsyn/samsyn-projektet-om-samverkansspråk-som-öppnar-möjligheter-1.374951

LiU jobbar tillsammans med Stockholms universitet i projektet, och vårt område är samverkan inom samhällsutveckling – det kan gälla allt ifrån begreppen ”skolsamverkan” och ”folkbildning” till bredare begrepp som ”kompetensutveckling”. Vi har vid LiU kommit en bit på väg med att definiera ett 10-tal begrepp, och nu behöver vi stämma av det med användare inom och utanför universitetet. Vi räknar med att ordna ett möte kring detta i januari månad, och vi skulle bli så glada om du har möjlighet att delta!

Rent praktiskt finns vårt arbete hittills dokumenterat i en wiki, som ser ut som artiklarna på Wikipedia. Den kommer att öppnas för läsning inom kort, vilket innebär att de som deltar på mötet kommer att kunna förbereda sig innan.

Hälsningar…

Inbjudan till förankringsmöte

Hej XX och YY!

Varmt tack för att ni ställer upp och deltar i vårt förankringsarbete inom projektet Samsyn – samverkan synliggjord.

Vi kommer att ses den 16 januari kl 15.00 – ca 17 i Keyhuset, Campus Valla, lokalen ESA:s konferensrum (högst upp i Key-huset, längst in till vänster). Vi bjuder på kaffe. Ni hittar lokalen via denna länk: https://liu.se/key/rum/ESA_konf.png. Vi håller också utkik efter er!

Som vi nämnde i vår första kontakt är vi intresserade av att få er feedback på några av de begrepp som vi arbetat med inom Linköpings universitet. De rör sig alla inom området samverkan för samhällsutveckling. Inom andra delar av projektet handlar det om samverkan inom forskning, utbildning och innovation.

Begrepp

De begrepp som är aktuella nu är följande:

 • Civilsamhälle
 • Folkbildning
 • Forskningskommunikation
 • Livslångt lärande
 • Omgivande samhälle
 • Outreach
 • Populärvetenskap
 • Skolsamverkan

Du kan nå våra wiki-texter genom att klicka på länkarna ovan eller genom att gå in i Samsyns wiki och själv botanisera bland sökorden. Länken till Samsyns wiki är: https://samsynwiki.su.se/wiki/

Uppdraget

Det som vi behöver hjälp med är att få svar på följande frågor:

 • Har vi fångat in hur begreppet används (i ditt/ert sammanhang)?
 • Saknas något väsentligt perspektiv eller särskilda fakta?
 • När ni läste texten, var det något särskilt ni reagerade på?

Vi är tacksamma om ni kan gå igenom de 8 begreppen ovan inför vårt möte utifrån de frågorna. Vi är medvetna om att samtliga begrepp inte är centrala för alla deltagare, utan deltagarna kommer att vara mer eller mindre engagerade i de olika begreppen, men vi räknar med att sammantaget få en god feed-back.

Era synpunkter kommer sedan att tas tillvara som några av många röster i ett gemensamt arbete med att definiera hur man kan se på och tala om universitets och högskolors samverkan. Projektet bygger gradvis upp både utbudet av begrepp och dess definitioner som bygger på regelrätta källor. När det arbetet är mer moget kommer wikin att öppnas upp helt så att också externa användare kan skriva och kommentera direkt i wikin – detta för att definitionerna ska kunna uppdateras och behålla sin aktualitet också på längre sikt.

Vi ses den 16/1, och hör gärna av er om ni har frågor!

Vänliga hälsningar

Brev till ämnesexpert

Hej,

Jag skriver till dig som särskilt kunnig om KTP i Sverige, vilket jag förstår är något av en underdrift.

Bakgrund: Stockholms universitet projektleder ett projekt, Samsyn. Det ingår i Vinnovas treåriga K3-satsning på 17 nationella projekt med bred involvering av landets lärosäten i syfte att stärka universitet och högskolors samverkan. Samsyns uppdrag är att ta fram ett vägledande förslag på en samlad samverkansnomenklatur för universitet och högskolor. Vilka ord använder vi och vad betyder de egentligen?

Vi har än så länge byggt upp en struktur och en ny wiki (jmfr Wikipedia) som vi nu arbetar i och fyller på med begrepp eller rensar bland våra första försök. Allt vi skriver kommer att öppnas upp framöver. I uppdraget ingår också att få till en stark förankring både inom sektorn men också med våra samverkansparter. Vi har vissa förutsättningar och begränsningar att förhålla oss till; alla artiklarna ska vara koncisa och lättfattliga, de ska fokusera på svenska universitet och högskolors samverkan och måste alltid ha källhänvisningar. Den engelska översättningen ger vi inte någon längre förklaring. Eftersom vi eftersöker förankring, så kommer vi framöver att testa artiklarna på lite olika sätt, som på det här sättet där vi kunnat identifiera dig som särskilt insatt!

Nu kommer frågan till dig: angående vårt utkast till artikel om KTP i Sverige – kan du tänka dig att ge oss respons på nedan?

1.       Har vi fångat in hur begreppet används i samverkans-sammanhang (särskilt ur ditt/ert perspektiv) på skalan 1-6?

1)      UTMÄRKT Betydelsen är mycket väl infångad.

2)      BRA Det finns alltid något lite att dryfta!

3)      GANSKA VÄL Tror alt vet: en del saknas eller kan utvecklas

4)      BEHÖVER KORRIGERAS Det finns några felaktigheter.

5)      STÄMMER INTE Den är för vinklad eller helt felaktig.

6)      INGEN ÅSIKT ÄNNU

2.       Saknas något väsentligt eller särskilda fakta?


3.       Vill du kommentera eller tipsa om någonting övrigt?


Här finns själva artikeln: https://samsynwiki.su.se/wiki/Knowledge_Transfer_Partnership Jag kopierar också in den nedan om det underlättar.

Vår Samsynwiki är egentligen redan helt öppen för allt och alla att läsa, så väl bekomme om du är nyfiken! Vi har bara inte basunerat ut det innan vi är lite mer färdiga, och har fått in mer respons.

Där avslutar jag och tackar på förhand! Självklart kan du kontakta mig för frågor eller om du vill diskutera något särskilt. Om du vill att vi återkommer inför kommande lite mer övergripande referensaktiviteter så säg gärna det.


Med vänlig hälsning