Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Samverkansformer

Från Samsyn
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samverkansformer är ett övergripande begrepp som används vid kategorisering av akademins interaktion med det omgivande samhället, vanligen i syfte att värdera och kvalitetssäkra samverkan och dess effekter.

Tillämpningar

Enligt Eugenia Perez Vicos översikt över forskningen om samverkansformer och deras effekter går det att urskilja fyra former av samverkan kopplad till universitets och högskolors kärnverksamhet.[1]

Inom var och en av dessa samverkansformer har rapportförfattarna identifierat ett antal typeffekter: lärandeeffekter, resurseffekter, vägledningseffekter och nätverkseffekter. Uppdelningen har sedan 2014 varit vägledande för hur man vid många lärosäten organiserar, talar om och värderar samverkan.

Vissa samverkansformer är mer typiska för vissa vetenskapsområden och olika ämnen uppvisar alltså olika samverkansmönster. Medan naturvetenskap, teknik och medicin oftast har en en tydlig motpart, är lösningsinriktad och instrumentell och bidrar till samhällsutvecklingen genom teknik och ekonomisk tillväxt, har humaniora och samhällsvetenskap en mer allmän och brokig motpart och bidrar snarare genom nya synsätt och kritisk reflexion över samhällsutvecklingens riktning.[2] Denna kategorisering ligger nära den anglosaxiska uppdelningen i två typer av nyttiggörande, eller mönster för värdeskapande - STEM (science, technology, engineering and mathematics) och HASS (humanities, arts and social science) - där den förra anses vara snabb och kapitalkrävande medan den senare är långsammare och mindre resurskrävande.

Vid värdering av samverkan, när man på ett instrumentellt sätt försöker fånga effekten av olika samverkansaktiviteter, är det därför viktigt att ta hänsyn till vetenskapsområdenas olika samverkansmönster. Enligt expertgruppen för samverkan vid Sveriges universitets- och högskoleförbund bör jämförelser av prestation när det gäller samverkan göras ämnesanpassat.[3]

Engelsk motsvarighet

Collaboration categories, types of collaboration

Referenser

  1. Berg, Fors, Willim (red.) (2019). Samverkansformer. Nya vägar för humaniora och samhällsvetenskap. Studentlitteratur. sid. 30 
  2. Perez Vico, Eugenia (2018). "En översikt av forskningen om samverkansformer och deras effekter" i: Berg, Fors, Willim, Samverkansformer. Studentlitteratur. sid. 30 
  3. Lärosätenas samverkan med det omgivande samhället - utgångspunkter och principer. SUHF. 2018. sid. 15