Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Samsyn:Samsyns projektledning (AP1)

Från Samsyn
Hoppa till navigering Hoppa till sökNågra av Samsyns centrala samverkansbegrepp

Här listas de begrepp som antingen flera arbetsgrupper valt eller som uppenbarligen är centrala för all samverkan. Det står alla arbetsgrupper fritt att påbörja eller bidra till deras beskrivningar, däremot kommer projektledningen ta särskilt ansvar, delvis via AP 7 då flera av dem är i hägnet av samverkan för samhällsutveckling.

 1. Samverkan
 2. Samverkansskicklighet
 3. Impact/genomslag
 4. Nyttiggöra/nde
 5. Tillgängliggöra
 6. Omgivande samhälle
 7. Samhällsrelevans
 8. Samhällsnytta
 9. Samhällsutmaningar
 10. Samhällspåverkan
 11. Samhällsutveckling
 12. Samverkanspartner
 13. Partnerskap
 14. Strategiskt partnerskap
 15. Kunskapsöverföring
 16. Kunskapsutbyte
 17. Kunskapsväxling