Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Samsyn:Samhällsutvecklingssamverkan (AP7)

Från Samsyn
Hoppa till navigering Hoppa till sökMÖTEN

13 mars 10:15 - Skypemöte

Deltagare

 • Karin Christoffersson
 • Lars Jämterud
 • Karin Mårdsjö Blume
 • Per-Arne Wiklund
 • Charlotte Rossland
 • Karin Grelz

Agenda

 1. fem begrepp var?
 2. lokala workshops för att bearbeta våra tio första begrepp - samordning, arbetssätt etc.
 3. hinner vi få status "bearbetad" på alla till Örebro 26/4?

13 april 8:30-9:30 - Skypemöte

Deltagare - som ovan

Agenda

 1. Hur långt har vi kommit med de första begreppen?
 2. Hur fungerar det att arbeta i wikin?
 3. Vad har vi färdigt i wikin till den 18 april?

Linköping 15 juni heldag

Deltagare:Karin MB, Karin C, Karin G och Charlotte R

Agenda:

-         Läget så långt, och våra erfarenheter av att arbeta med wikin och våra begrepp

-         Genomgång av det vi gjort hittills

-         Begreppet ”strategiskt partnerskap” och andra lite mer kniviga begrepp

-         Relationen mellan övergripande begrepp och specifika AP 7- begrepp

-         Vårt fortsatta samarbete inför mötet i september

-         Deltagande i septembermötet

-         Förankringsarbetet, lokalt och nationellt

-         Något mer?

28 augusti kl 13-14 Skype-möte

Avstämning inför 6 september. Vi läser in oss på varandras begrepp innan. Skicka gärna ev frågor till varandra innan.

6 september kl 10-16 Möte Arlanda

Möte tillsammans med övriga. Från LiU:s sida är Karin Mårdsjö Blume frånvarande. På agendan:

10.00 – 10.30 Presentation: var är vi?

Rossi o Karin

10.30 - 11.30 Vi delar med oss av våra erfarenheter och har en gemensam diskussion. Hur går det för oss, vilken grund har vi byggt upp, vad tycks stå för tröskeln?

Alla

11.30 – 12.30 Lunch

12.30 – 14.00 Vi guidas praktiskt in i några upplyftande wiki-rutiner. Om tiden räcker: en frågestund om annat wikipraktiskt.

Sara Inkl. en bensträckare

14.00 - 16.00 Hur går vi vidare? Inkl. fika ca 14.30.

1. Vad vill vi fånga upp från dagens möte? Kan vi exempelvis stärka några rutiner eller har det kommit fram behov av särskilt stöd, andra mötesformer eller liknande?

2. Möten och leveranser Vi planerar HT-18 o VT-19 och sätter datum så långt vi kan.

Skypemöte 29 november 12:30-13:30

Uppdelning av begrepp:

LiU

SU

 • Samhällsrelevans - jfr. Merut/Skön om samhällsrelevant utbildning och forskning

Andra ap

 • Personrörlighet - jfr. adjungera/adjungering, gränsgångare, affiliering, kombinationstjänst -> Malmö/AP5

Skypemöte 19 december

Nya ord som lyftes:

LiU tar:

idéburen sektor /organisation

idéburet partnerskap, IOP

SU tar:

Impact case studies/fallstudier

RRI

Att ta bort: kommunikation i vården, medborgardialog och ev samskapande av kunskap och nätverk.

Rekommendera att AP4 tar över internship.

Begrepp som bearbetas

Fördelning av begrepp

Se länk för respektive lärosäte fördelningen över primära och sekundära begrepp som är gjord.

Nya begrepp

Civilsamhälle (LiU)

Omgivande samhälle (LiU)

Populärvetenskap (LiU)

Samskapande av kunskap (LiU)

Nyttiggörande (SU)

RRI-verktyg (SU) -> RRI

kluster (SU)

Strategiskt partnerskap (SU)

Samhällsutmaning (LiU)

Intressent (avnämare, målgrupp) (SU)

Begrepp att överväga

Klusterinitiativ (specifikt Vinnovaprojekt)

Mode 2 knowledge production (M. Gibbons, jfr. artikel i wikipedia)

ideell sektor, organisation etc. Se wikipediaposten

kunskapsnav, nod (eng. hub)

eng. mission

Begrepp att granska (från 2018-09-25)

 1. Alumn - LiU
 2. Alumnföreningar
 3. Arbetsmarknadsdag - LiU
 4. Co-op koordinator
 5. Co-op utbildning
 6. Examensarbete - LiU
 7. Exjobb
 8. Uppsats
 9. Aktionsforskning - LiU
 10. Behovsdriven forskning
 11. Externfinansiering - LiU
 12. Följeforskning - LiU
 13. In-kind - LiU
 14. Medborgarforskning - LiU
 15. Mottagarkompetens
 16. Personrörlighet inom forskning - LiU
 17. Uppdragsforskning
 18. Entreprenörskap - LiU
 19. Immateriella rättigheter
 20. Innovation
 21. Social innovation - LiU