Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Samsyn:Utbildningssamverkan (AP4)

Från Samsyn
Hoppa till navigering Hoppa till sökGemensamma möten

4/9 kl 16.30 Telefonmöte: Högskolan i Kristianstad och Högskolan i Gävle

På mötet beslutade vi bland annat att Björn och Catarina lägger upp en plan för det fortsatta arbetet. Planen presenteras på ett gemensamt arbetsmöte som bestämdes till den 18 oktober på Arlanda.

Arbetsmöten/högskola

Högskolan i Gävle har under våren haft fyra arbetsmöten då vi jobbat med de begrepp som nu är inlagda i wikin.

Begreppen är:

Begrepp som bearbetas

Inför 25 oktober fokuserar vi på dessa kluster av begrepp

Catharina

- Co-op utbildning, Co-op koordinator, arbetsintegrerat lärande

- Utbildningsråd, Branschråd

Björn

- Alumn, Alumnnätverk, Alumniförening

- VFU, praktik

Catharina & Björn

- Mentorprogram, Mentorskap, Adept

Hjälprubriker att beakta när vi skriver

·       Syfte

·       Historik, om det känns relevant

·       Andra definitioner, ex arbetsförmedlingens definition av ”Praktik”

·       Använda begreppet ”Utbildningssamverkan” i text att hänvisa till / använda. Sätta in och använda i rätt sammanhang.


Nystart januari 2019

Malin

Går igenom de begrepp som är gjorde. Kollar referenser, adderar, tar bort


Begrepp att definiera:

Välj ur listan nedan :)


Catarina

Slår samman de sidor som ska slås ihop. Ser över samtliga begrepp

Begrepp som är bearbetade

Primära begrepp - ej klara

Catarina:

 1. Arbetsintegrerat lärande
 2. Praktik
 3. Studiebesök
 4. Utbildningssamverkan
 5. Övningskolor och Övningsförskolor

Åtgärdslista

 • Hur kan vi få med student-initierade aktiviteter i artiklarna? Definitivt med i artikeln Utbildningssamverkan. (Malin och Catarina)

Att göra - Malin

Artikeln om Projektarbete (Malin)

 • Koppla till projektarbete: utmaningsdrivna kurser, tracks från Chalmers, Open Lab KTH, Uppsala universitets motsvarighet.
 • KTH använder projektkurser som ett verktyg för samverkan - särskilt med små och medelstora företag.
 • Förtydliga att projektarbete och självständigt arbete inte är samma sak!
 • Tydliggöra rollerna mellan akademin och deltagande företag/organisationer/myndigheter - det är alltid akademin som examinerar och godkänner.
 • Ska vi ha med begreppet gästföreläsare i denna artikel med länk till huvudartikeln? Kan vi göra ett tillägg till artikeln om Gästföreläsare så att den länkar till projektarbete?
 • Skylten hos Catharina med Marie Hansson - "Jag har hittat mitt drömjobb tack vare fältstudier inom programmet. Högskolan har dessutom gett mig stora kontaktnät." Hur kan vi integrerar begreppet fälstudier, fältarbete i någon artikel?

Artikeln om Mentorskap (Malin)

 • Se över artikeln om mentorskap - den anses vara för allmängiltig - mer samverkan!
 • Kolla upp Projekt näktergalen - Malmö universitet och Karlstads universitet.
 • Chalmers har ett mentorskapsprogram som är poänggivande.
 • Mentorsprogram i tre delar vid Örebro universitet.
 • Mentorskap för doktorander?
 • Är det skillnad på definitionen av mentorskap på grundutbildningsnivå och avancerad nivå (doktorand)?
 • Mentorskap ser väldigt olika ut på olika platser, lyft fram detta och tona ner det generella.
 • Kan vi få in uttrycket "tidig yrkesanknytning"?


Nya begrepp?

 1. Fältstudier
 2. Lärande i arbete (LIA) som kommer från yrkeshögskolor
 3. Yrkeshögskola (kontra Högskola/universitet - källa: Myndigheten för yrkeshögskolor)Ja
 4. Internship
 5. Fortbildning
 6. Auskultation Ja
 7. Hospitering (kopplat till auskultation) Ja
 8. Professionsutbildning (profession?) Ja
 9. MOOC - kan det läggas in som ett exempel på fortbildning, livslångt lärande? Ja

Annat AP skrivit artikel

 1. Samverkansarena
 2. Genomslag
 3. Impact (omdirigerad till genomslag)
 4. Nyttiggörande
 5. Samverkanspartner
 6. Tillgängliggöra
 7. Omgivande samhälle
 8. Industridoktorand
 9. Kommundoktorand
 10. Kunskapsutbyte
 11. Kunskapsöverföring
 12. Livslångt lärande
 13. Skolsamverkan
 14. Samverkanslektor


Sidor som raderats

 1. Näringslivssamverkan (omdirigerad till samhällsrelevans)
 2. Samhällsrelevans