Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Samsyn:Litteraturlista

Från Samsyn
Hoppa till navigering Hoppa till sökDet här är en arbetssida för att samla ihop resurser för Samsyns litteraturlista.

  • Lägg till litteratur nederst i tabellen genom att första öppna sidan via redigera.
  • Tabellen är sorterbar, vilken går att göra för varje kolumn via pilarna.
  • Det kan vara problem att redigera tabellen med webbläsaren Internet Explorer, använd därför en annan webbläsare.
Författare (Efternamn, förnamn) År Titel Utgivare Ev. AP
Jonsson, Anna 2012 Kunskapsöverföring och knowledge management Liber AP7
Regeringen 2004 Forskning för ett bättre liv (SOU 2004 05/80) AP7
Regeringen 2007 Resurser för kvalitet (SOU 2007:81) AP7
Fredman, Pam 2018 Utredningen om styrning för starka och ansvarfulla lärosäten U2017:05: Övergripande modellförslag AP7
Etzkowitz, H. 2005 Trippelhelix - den nya innovationsmodellen: högskola, näringsliv och myndigheter i samverkan, övers. Birgitta Johansson SNS Förlag AP7
Regeringen 2016 Kunskap i samverkan För samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft AP7
Vinnova 2011 Utmaningsdriven innovation. Samhällsutmaningar som tillväxtmöjligheter AP7
Calderon, C., Hellquist, A., Westin, M. 2016 Att leda samverkan. En handbok för dig som vill hantera komplexa samhällsutmaningar. Bearbetning och översättning till svenska av Anna Ranger SWEDESD AP7
Stier, Jonas 2018 Samverkan och samskapande kräver öppenhet och integritet (debattartikel)Mall:Https://universitetslararen.se/2018/12/13/samverkan-och-samskapande-kraver-oppenhet-och-integritet Univeristetsläraren AP1

Sida Mall:Navbox/styles.css måste ha en innehållsmodell "Sanerad CSS" för TemplateStyles (nuvarande modell är "wikitext").