Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Samsyn:Redigera wikitext

Från Samsyn
Hoppa till navigering Hoppa till sökAlla sidor på wikin kan öppnas via "Redigera wikitext":
Redigeringsmenyn på Wikipedia.png

I detta redigeringsläget krävs att man använder wikikod för att ändra sidans utseende. Det här redigeringssättet är något mer avancerat än den visuella redigeringen, men kan ibland underlätta vissa ändringar som att ta bort felformaterad text, flytta innehållsförteckningen eller göra andra justeringar. Den här sidan ger en översikt över wikikod, ett annat ord för wikitext, som kan vara till hjälp i Samsyns wiki.

Redigera texten

Hur du gör det Exempel Resultat på sidan Kommentar

Nytt stycke

Tryck på enter-/returknappen två gånger. Stycke ett avslutas med skiljetecken.Entertryckning Entertryckning

Stycke två börjar på ny rad.

Stycke ett avslutas med skiljetecken.

Stycke två börjar på ny rad.

Endast en entertryckning resulterar i en radbrytning som endast syns i redigeringsläget. Efter att man sparat ser man att texten fortsätter utan radbrytning. Önskar man enbart radbrytning får man ta till koden <br/> som läggs där man vill ha radbrytningen.

Mellanrubrik i en artikel

Skriv två, tre, fyra eller fem likhetstecken på var sida om rubriken. Ju fler likhetstecken, desto lägre rubriknivå. == Tillämpningar ==

=== Vanliga exempel ===

Tillämpningar Vanliga exempel

Första rubriknivån, det vill säga två likhetstecken, fås om man markerar rubriken och klickar på knappen med A. Denna nivå brukar kallas H2 (vilket står för Heading 2). Sidans titel är rubriknivå 1, så nästa rubrik skall vara en H2.
Indrag Inled raden med kolon (:). :Jag tycker att det är bättre att…
Jag tycker att det är bättre att…
Flera kolon efter varandra ger större indrag.
Punktlista Inled raden med asterisk (*). Varje sådan rad blir en egen punkt. * Samverkan

* Utadjungering

 • Samverkan
 • Utadjungering
Genom att använda flera asterisker efter varandra (**) får punkten större indrag.
Numrerad lista Inled raden med fyrkant (#). # Samverkan

# Utadjungering

 1. Samverkan
 2. Utadjungering
För varje # ges en ny listnivå med allt större indrag:
 1. Samverkan
 2. Utadjungering
  1. Anledningar
  2. Exempel

Formatering med wikitext

Nedan finns koder för att göra texten mer tydlig att läsa, såsom fetstilning.

Hur du gör det Exempel Resultat Kommentar

Kursiv stil

Skriv två apostrofer på var sida om ordet eller frasen. ''Docendo discimus'' Docendo discimus Verktygsfältets knapp med ett lutande I lägger till två apostrofer kring det markerade ordet eller frasen. I står för italics, vilket betyder kursiv stil.

Fetstil

Skriv tre apostrofer på var sida om ordet eller frasen. '''Nomen Nescio''' Nomen Nescio Verktygsfältets knapp med ett B lägger till tre apostrofer kring det markerade ordet eller frasen. B står för bold, vilket betyder fet stil.

Kursiv fetstil

Skriv fem apostrofer på var sida om ordet eller frasen. '''''så här''''' så här Fet stil är lämpligt att använda i begreppens definition för att markera upp det aktuella begreppet.

Skrivmaskinsteckensnitt

Omge frasen eller ordet med <kbd> respektive </kbd>. <kbd>teknisk term </kbd> teknisk term Texten visas med fast bredd, alla bokstäver är lika stora. Används mycket sällan; huvudsakligen i beskrivningar för att markera användarinput.

Överstrykning

Omge frasen eller ordet med <s> respektive </s>. <s>3 september</s> blev ändrat 3 september blev ändrat Kan användas på arbetssidor för att tydliggöra ändringar i datum eller andra mindre justeringar.

Understrykning

Omge frasen eller ordet med <u> respektive </u>. <u>Nu är det fixat</u> Nu är det fixat

Länkningar med wikitext

Hur du gör det Exempel Resultat Anmärkning
Länk till andra begrepp och wikisidor Skriv dubbla hakparenteser runt sidans namn. [[Samverkan]] Samverkan Text direkt efter hakparenteserna (utan mellanslag eller bindestreck) blir en del av länken, exempelvis kommer [[Samverkan]]de att se ut som Samverkande

Länkar till existerande sidor blir blåa. Sidor som inte finns ännu blir röda.

Maskerad länk
– det vill säga länk som pekar på en annan artikel än vad den ser ut att göra

Skriv ett lodstreck (|) mellan wikisidans fullständiga namn och hur den synliga länken ska se ut i texten. [[Samsyn:Stilguide|Stilguiden]] Stilguiden, som leder till instruktionssidan där stilguiden finns.

Länk till andra namnrymder inom Samsyns wiki

Skriv dubbla hakparenteser kring namnrymdens namn, följt (utan mellanslag) av kolon, följt av sidans namn. [[Samsyn:Stilguide]] Samsyn:Stilguide Man kan även använda snedstreck (/) för att komma till en undersida exempelvis Användare:Sara Mörtsell (WMSE)/Sandlåda
Externa länkar kallas de länkar som leder bort från Samsyns wiki.
 • genom att sätta den mellan enkla hakparentes]er, följt av mellanslag, följt av den text som ska utgöra länkens text
 • genom att skriva in länkens URL utan några hakparenteser
 • http://www.google.se/
http://-delen måste vara med, men å andra sidan syns hela adressen i artikeln vilket är praktiskt om sidan skrivs ut.

Innehållsförteckning

När en sida har fyra eller fler rubriker får den automatiskt en innehållsförteckning. Om man vill ha en innehållsförteckning innan det finns fyra rubriker eller om man inte vill ha någon alls, kan man skriva:

 • __INNEHÅLLSFÖRTECKNING__ – om man vill lägga till en innehållsförteckning just här.
 • __INGENINNEHÅLLSFÖRTECKNING__ – om man inte vill ha någon innehållsförteckning.

Om man vill placera innehållsförteckningen till höger kan man skriva:

 • {{TOCright}}

Sida Mall:Navbox/styles.css måste ha en innehållsmodell "Sanerad CSS" för TemplateStyles (nuvarande modell är "wikitext").