Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Samsyn:Introduktion till Samsyns wiki

Från Samsyn
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Den övergripande strukturen i Samsyns wiki

Huvudsidan

Huvudsidan, den första sidan på Samsyns wiki, är den enda som är helt publik i nuläget. Allt annat i wikin ligger dolt och är endast tillgängligt för oss med inloggning. På huvudsidan kan vi presentera projektet och lägga ut nyheter vartefter. Sedan får vi se när vi öppnar mer av wikin och tillgängliggör presentabla begreppssidor!

Tre standardsidor i Samsyns wiki

 1. Begreppssidor
 2. Instruktionssidor, som stilguide, redigeringsguide, prioguide samt bedömningsguide inklusive arbetsstatus.
 3. Arbetssidor

Arbetsgrupper (användargrupper)

 • Samsyns styrgrupp
 • Samsyns projektledning (AP1)
 • Utbildningssamverkan (AP4)
 • Forskningssamverkan (AP5)
 • Innovation/nyttiggörande (AP6)
 • Samhällsutvecklingssamverkan (AP7)
 • Wikimedia Sverige
 • Dessutom: SKÖN, Merut, IMP och Övriga K3

Fyra samverkansområden

 • Utbildningssamverkan // Forskningssamverkan // Innovation/nyttiggörande/kunskapsutbyte // Samhällsutvecklingssamverkan

Om begreppssidorna

Begreppssidorna är basen i Samsyns wiki. De utgör vårt resultat och förslag på en nomenklatur för universitet och högskolors samverkan! Nedan beskrivs vår process för att skriva in våra begrepp och beskrivningarna i sex steg (A-F).

A. Begrepp förs in i wikin.

 1. Själv begreppet är namnet på sidan (det blir då som en rubrik allra överst).
 2. Använd "Redigera" och inte "Redigera wikitext" (det senare är mer avancerat). Glöm inte bort att regelbundet spara ändringar!
 3. I Samsyn:Starta en sida finns tips om olika sätt att starta en sida. För närmare guideline, också om språkbruk med mera, se Stilguide och Redigering.
 4. Nya begrepp kan när som helst läggas in av alla oss med redaktörsrättigheter (=har inloggning).

B. Lägg in användargruppens kategorier för begreppet

För att ge översiktliga signaler och sorteringsmöjligheter använder vi några givna kategoriseringar och statusmarkeringar. De hamnar längst ner på sidan. Vi kan utveckla de här över tid, men initialt gäller följande, och då per användargrupp.

 1. Du hittar kategorierna via plustecknet (+) i nederkant.
 2. Välj "begrepp" (så att alla begrepp samlas och blir spårbara).
 3. Välj arbetsstatus: påbörjad eller bearbetad och ditt arbetspaket (alltså en självskattning av statusen för begreppsbearbetningen per användargruppen). Bedömd är styrgruppens bedömning, att begreppet bedömts färdigt (om än ej helt stängt för revidering).
 4. Välj primärt eller sekundärt begrepp. (Kommer troligen att skippas framöver.)

C. Bearbeta begreppen

Bidra nu med era förslag på beskrivningar! Om din användargrupp har val begreppet som ett av era primära, då har ni större ansvar och tar ett fastare grepp om definitions- och referensarbetet. Alla kan alltid reflektera, föreslå, tillföra eller ändra. Vi ska hålla den prövande och reflekterande metoden vid liv, men samtidigt ge oss en viss struktur.

Tips: ta det lågt hängande frukterna - börja med de enklare begreppen! Känn inte heller för stor respekt för att det ni skriver in ska vara färdigt och välformulerat. Det är bättre att ha något att bygga på. Det lönar sig att pröva och hämta in erfarenheter.

Praktiskt: Det finns inte en särskild begreppsmall där rubriker etcetera är förvalda. Den som först börjar bearbetningen ser till att använda nedan rubriksättning. Kom ihåg att använda "Redigera" och inte "Redigera wikitext" och spara ändringar regelbundet. (För stöd se guiderna Starta en sida, Stilguide, Redigering.)

 1. Skriv in förslag på en grundläggande definition, helst max 2-3 meningar. (Skriv inte in "definition" som rubrik, låt definitionen helt enkelt vara den inledande texten, ingressen.) Det här är antagligen det svåraste. Rekommendation: fastna inte för länge Skriv något, gå vidare, kom tillbaka.
 2. Utveckla vidare under tillämpningar (=rubrik). Håll ambitionsnivån vid övergripande/beskrivande och inte handbok/manual med hela historiken. Allt måste inte heller vara färdigformulerat eller helt genomtänkt från början. Wiki-processen vinner på att hellre ha ofärdiga texter som bearbetas vartefter. Det går därmed också bra att skriva upp punkter för senare vidareutveckling. Betänk bara vad som snarare är värt att notera på diskussionssidan (se nedan).
 3. Föreslå översättning, motsvarighet i engelskan (= rubrik).
 4. Infoga fotnoter och skriv in referenser. Viktigt - spara inte till sist. (Kommentar 180302: närmare instruktioner kommer!)
 5. Markera interna länkar (inom wikin).
 6. Ange eventuella externa länkar (= rubrik).
 7. Infoga eventuella åtgärdsbehov (ex "Behöver referenser", "saknar engelsk översättning", "behöver korrektur" eller "saknar länkar").

D. Uppföljning och bedömningar

 1. Diskussion. Alla sidor har en bakomliggande diskussionssida. De följer med när vi senare öppnar wikin. Här är det utmärkt om vi noterar exempelvis vilka olika parter som givit input, vilka principiella diskussioner och ställningstaganden som format definition eller tillämpningar. Det går att använda ämnestrådar. Så rekommendation: använd flitigt!
 2. Bedömning. Vi gör självskattningar av hur långt arbetet gått för respektive arbetspaket som är inne på ett begrepp: än så länge påbörjad eller bearbetad och därefter kan styrgruppen bedöma den färdig.
 3. Historiken. Allt som ändras, läggs till eller korrigeras i wikin och av vem, blir noterat och går att följ för respektive sida eller samlat i ett flöde för hela wikin. Det går också att se exakt hur en sida sett ut vid olika redigeringstillfällen. Alltså kan inget tappas!

Ett PS: Alla som får inloggningskonton kan både läsa och redigera allt - inget på Samsyns wiki är tekniskt sett låst. Så grundläggande för oss alla är att vi förväntas bidra på ett konstruktivt och respektfullt sätt när vi bygger upp vår wiki och dess innehåll. Ta till dig instruktioner och tips så blir resultatet både bra och hållbart!

E. Markera potentiell intressent

Inte obligatoriskt. Just denna rutin hoppar vi över initialt och inför senare i projektet.

Om instruktionssidor

Instruktionssidorna utgör tillsammans vår manual med instruktioner, regler, tips och vägledning. De kommer säkerligen att utvecklas över tid eftersom projektet har ett inbyggt prövande tänk och wikin öppnar för att tillvara möjligheter som upptäcks på vägen. Du hittar snabba genvägar längst ner här i navigeringsrutan.

Lathund

Det finns en enkel lathund som också kan vara bra för att påminna sig om basmomenten!

Stilguiden

I stilguiden står hur vi bygger upp begreppssidorna. Där får vi riktlinjer om vad som är lämplig stil för både språk och form. Den tar också upp hur man kan markera olika åtgärdsbehov och vad som finns kvar att göra för att en begreppssida ska bli så komplett som möjligt.

Redigering

Den här sidan visar på ett enkelt sätt grunderna i att redigera i Samsyns wiki. Det första steget för att redigera: klicka på "Redigera", upptill på alla sidor (undvik "Redigera wikitext", den är mer komplicerad).

Starta en sida

Kategorier

Bedömning

Hur långt har vi kommit i bearbetningen? Och hur ser det ut för de olika användargrupperna, om det är mer än en som arbetar med begreppet?

 • Påbörjad: en användargrupp har börjat se över beskrivningen.
 • Bearbetad: en användargrupp har självskattat att de är färdiga med sin bearbetning. Därmed är begreppet inte stängt, men markeringen visar att det vid en viss tidpunkt kommit ett genomarbetat resultat.
 • Bedömd: Styrgruppen har bedömt sidan, begreppet är "granskat och godkänt". Styrgruppen kommer att vid valda tillfällen granska begreppen, vissa eller samtliga bearbetade. Om igen, begreppen kan fortfarande revideras omny information kommer fram.

Prioguide

(Det här kan bli en rutin vi hoppar över framöver!) Användargrupper kan välja prioriteringsgrad för varje begrepp de går in i, primär eller sekundär. Alla begrepp bör ha någon som tar ett primärt ansvar. Det kan vara mer än en konstellation som anser att begreppet är primärt för dem, då gäller bara att ha en bra dialog (diskussionssidan kan rekommenderas). Möjligen kan det vara klokt att beakta fördelning av arbetsinsatser, men ingen ska behöva känna sig snuvad på för dem viktiga begrepp.

 • Primära begrepp: användargruppen fokusera med på bearbetningen och helheten.
 • Sekundära begrepp: det är av intresse för användargruppen men de bidrar snarare med reflektioner eller delvisa fakta.

Om arbetssidor

På arbetssidorna kan vi ha mer intern kommunikation, projektgemensamt och inom olika konstellationer, exempelvis kan vi notera tidplaner, tips, kom ihåg. Dessa sidor behöver inte göras publika när wikin öppnas och kan alltså vara mer interna/prövande. Vi har arbetssidor för de olika användargrupperna.


Sida Mall:Navbox/styles.css måste ha en innehållsmodell "Sanerad CSS" för TemplateStyles (nuvarande modell är "wikitext").