Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Samsyn:Bedömningsguide

Från Samsyn
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Sida Mall:Ambox/styles.css måste ha en innehållsmodell "Sanerad CSS" för TemplateStyles (nuvarande modell är "wikitext").


För att synliggöra progressionen med arbetet i Samsynwikin och för alla arbetsgrupper att lättare själva kunna organisera arbetet används ett system för att självskatta graden av "färdighet" som ett begrepps definition och beskrivning har. Självskattningen innebär att ange vilken arbetsstatus sidan har.

Kriterier för begreppens arbetsstatus i Samsynwikin

 • Aktiverad – begreppet kommer att bearbetas av en viss arbetsgrupp
 • Påbörjad – en arbetsgrupp har börjat se över beskrivningen av begreppet.
 • Klar för granskning – begreppssidan är tillräckligt klar för närmare granskning inom projektet.
 • Bearbetad – en arbetsgrupp självskattar att de är färdiga med sin bearbetning (har bl.a. tagit del av kommentarer).
 • Bedömd – Styrgruppen har bedömt sidan, begreppet är ”granskat och godkänt”.

Matris för bedömning

Matrisen är ett stöd för den interna arbetsprocessen.
Arbetssatatus för begreppssidan Kännetecknen Användning
Aktiverad En aktiverad begreppssida indikerar att en arbetsgrupp tänker ta sig an begreppets definition. Synliggör vilka arbetsgrupper som främst jobbar/kommer att jobba med vilka begrepp. 
Påbörjad En påbörjad begreppssida har sin titel och eventuellt några inledande meningar som generellt beskriver något av begreppets innebörd. Sidan kan också ha några av rubrikerna på plats, men innehållet är inte uttömt eller komplett. Sidan kan ha många åtgärdsbehov. Indikerar vilka begreppssidor som aktivt utvecklas.
Klar för granskning En sida som är klar för granskning inom projektgruppen har alla delar som finns specificerade i Samsyn:Stilguide. Beskrivningen framstår som genomarbetad både språkligt och innehållsmässigt. Länkar och referenser finns på plats. Sidan bör inte ha några större åtgärdsbehov. Signalerar att kommentarer och rekommendationer nu kan lämnas mer aktivt av andra inom projektgruppen (främst på begreppets diskussionssida).
Bearbetad En arbetsgrupp gör självbedömningen att en begreppssida är bearbetad när bland annat de insatser är gjorda som kommentarer föranlett. Begreppssidan är kommenterad och därefter bearbetad vilket gör den klar för styrgruppens bedömning.
Bedömd En bedömd begreppssida innebär att innehållet i sin helhet har granskats och godkänts av Samsyns styrgrupp. Styrgruppen genomför bedömningar av bearbetade begreppssidor vid särskilda tillfällen. En bedömd begreppssida kan fortsättningsvis revideras om det finns skäl för det (ex referenstagning).

Hitta begrepp efter arbetsstatus och arbetsgrupp

Varje arbetsgrupp har egna kategorier för att placera begreppen efter vilken arbetsstatus de har.

Klicka på den blå trekanten framför respektive arbetspakets kategori för att se vilka begrepp som finns som påbörjade.

Kategori Aktiverade begrepp hittades ej

Klicka på den blå trekanten framför respektive arbetspakets kategori för att se vilka begrepp som finns som påbörjade.

Kategori Påbörjade begrepp hittades ej

Klicka på den blå trekanten framför respektive arbetspakets kategori för att se vilka begrepp som finns som påbörjade.

Kategori Klar för granskning hittades ej

Klicka på blå trekanten framför respektive arbetspakets kategori för att se vilka begrepp som finns som bearbetade.

Kategori Bearbetade begrepp hittades ej

Klicka på blå trekanten för att lista bedömda begrepp.

Kategori Bedömda begrepp hittades ej
 • Se alla underkategorier till Kategori:Begrepp efter arbetsstatus

Lista över bedömningskategorierna

1. Påbörjade begreppssidor:

 • Kategori:Påbörjad - Samsyns projektledning (AP1)
 • Kategori:Påbörjad - Utbildningssamverkan (AP4)
 • Kategori:Påbörjad - Forskningssamverkan (AP5)
 • Kategori:Påbörjad - Innovation/nyttiggörande (AP6)
 • Kategori:Påbörjad - Samhällsutvecklingssamverkan (AP7)
 • Kategori:Påbörjad - IMP
 • Kategori:Påbörjad - SKÖN
 • Kategori:Påbörjad - Merut

2. Bearbetade begreppssidor:

 • Kategori:Bearbetad - Samsyns projektledning (AP1)
 • Kategori:Bearbetad - Utbildningssamverkan (AP4)
 • Kategori:Bearbetad - Forskningssamverkan (AP5)
 • Kategori:Bearbetad - Innovation/nyttiggörande (AP6)
 • Kategori:Bearbetad - Samhällsutvecklingssamverkan (AP7)
 • Kategori:Bearbetad - IMP
 • Kategori:Bearbetad - SKÖN
 • Kategori:Bearbetad - Merut

3. Kategori: Bedömda begrepp för styrgruppen

Sida Mall:Navbox/styles.css måste ha en innehållsmodell "Sanerad CSS" för TemplateStyles (nuvarande modell är "wikitext").